ANIZ YAKIP GELECEĞİMİZİ YAKMAYIN!

  • Yazar :Selda Asker
  • Eklenme Tarihi :31.05.2022 10:48

Yine bir hasat zamanındayız. Hasat sonrası toprağı yeni ürüne hazırlamak için biçilmiş olan ekinlerin toprakta kalan kök ve saplarını yani anızı yok etmek için maalesef çoğu zaman yasak olmasına rağmen tarlalarda anız yakıldığını görüyoruz.

Daha iyi tohum yatağı hazırlamak,yabancı ot ve haşereleri yok etmek, hasat sonrası, hemen diğer bir ürünün ekimine geçilecek ise mibzerin istenilen bir şekilde ekim yapmasını, anız sapları ile mibzer gözlerinin tıkanmamasını sağlamak gerekçeleri ile yakılan anızın  sağlayacağı fayda vereceği zararın yanında çok küçük kalmaktadır. Özelikle ve önemle  orman alanına yakın bir yerde  yakılan anızın ormana sıçrama ihtimaline ve koskoca bir ormanı yok etme ihtimalini göz önüne aldığımızda vereceğiniz zararın telafisi çok zor!

 

Bir ülkenin doğal zenginliği yaban hayatının çeşitliliğine ve çokluğuna bağlıdır. Anız yakma doğal dengeyi bozar. Anız yakılmasıyla doğada yaşayan birçok canlının beslenme, barınma ve korunma ortamı yok olacağından, doğal yaşam  tehlikeye girecektir. Bu canlılar beslenme zincirinin halkalarını oluşturduğu için ortadan kalkması diğer canlıların yaşamını olumsuz etkiler.Anız yakmak ekosistem adına yapılan en büyük yanlışlardan biridir.

 

Yakma sonucu toprakta karşılaşılan zararların çoğunu telafi etmek mümkün değildir. Anızın yakılması ile topraktaki organik madde yakılarak yok edilmektedir, organik madde miktarının azalması veya yok edilmesi toprakları daha verimsiz ve erozyona elverişli bir hale getirmektedir. Yakma toprakta Karbon ve azotun kaybınıda arttırır.

 

Geçtiğimiz yıllarda Hatay Valiliğimizin yürüttüğü ve benim de koordinatörü olduğum iklim değişikliğini Hatay’a etkileri projesinde ovadaki ilçelerimizde iklim değişikliğine karşı mücadelede ve toprak verimliliği konusunda alınması gereken tedbirlerde gündemimizde anız konusu vardı ve orada çiftçilerle bu konuyu enine boyuna tartışma fırsatı bulmuştuk. Anız kesme makinesinin pahalı olması, mazot pahalılığı vs bir çok konuda destek talepleri olmuştu. Bu noktada; Tohum yatağı hazırlamanın modern tarım teknikleri ile yapılması,  hasat sonrası anız parçalayıcı bir aletle toprağı karıştırılması için çiftçi desteklenmelidir. 

 

Unutulmaması gereken en önemli konular ; öncelikle anızın orman yangınlarına sebebiyet vermesi, hava kirliliği yaratması, iklim değişikliğine olan etkileri göz önüne alındığında lütfen anız yakmayın, toprağımızı, havamızı iklimimizi koruyun.