Engelli Bireylere yardımcı olalım

  • Yazar :Mehmet Çağlar
  • Eklenme Tarihi :14.05.2022 09:51

Engelli bireyler, toplumumuzun ana parçalarından biri ve temel görevler, sorumluluklar ile özgürlükler konusunda da herkes kadar hak sahibiler. Bu açıdan onları toplumdan ayrı düşünmek ya da yok sayarak varlıklarını kabul etmemek yapılabilecek en büyük hatalardan biri. Engellilerin günlük yaşamlarını daha rahat ve eşit şartlarda sürdürebilmeleri için de toplumun her bir bireyine çok büyük görevler düşüyor.

Engelli bireylerin günlük hayat içerisinde karşılarına çıkan en büyük zorluklardan biri hareketlerini kısıtlayan durumlardır.

Bunlar için başta kamu kurumları ve belediyeler olmak üzere birçok farklı kuruluş, çok farklı alanlarda engellilere yardımcı olabilecek çalışmalar yapıyorlar.

Biz de bireysel olarak bu çalışmalara katılabilir ve konulan kurallara riayet ederek engellilere destek olabiliriz.

En klişe konulardan biri olmasına ve toplu taşıma, alışveriş merkezleri ya da kamu kurumlarında sıkça karşımıza çıkmasına rağmen engellilere ayrılan alanları işgal etme konusunda sıkıntılar yaşayabiliyoruz.

Engelli bireyler için ayrılan park yerlerine, toplu taşımada onlar için ayrılan bekleme ya da oturma yerlerine, sıralardaki özel yerlere, yürüme alanlarına, görme engelliler için oluşturulan uyaran ve yönlendirmelere karşı daha hassas olmalıyız. Engellilerin hareketlerini kısıtlayan her durumun ortadan kalkması için destek olmalı ve yardım etmeliyiz.

Engelli bireyleri en çok rahatsız eden konulardan biri de herhangi bir ortama girdiklerinde ya da yeni birileri ile karşılaştıklarında, çevrelerindeki insanların onların fiziksel farklılıklarına ya da handikaplarına odaklanmalarıdır.

Bu tarz durumlarda kendilerini çok rahatsız hissettiklerinden bu davranıştan da uzak durarak onlara yardımcı olabiliriz.

Hiçbir şekilde fiziksel engelin olduğu bölgeye ya da duruma odaklanmayarak hareket etmemiz onlara karşı olan saygımızı ve sevgimizi göstermenin de en doğru yollarından biridir.

Engelli bireyler de toplumun temel bir parçası oldukları için onlara günlük hayatımızda yer ayırmalıyız.

İşyeri, sokak, ev, okul ve her nerede olursa olsun onları da hayatın akışına dahil etmeliyiz.

Okullarda bu konularda eğitimler vermeli ve standart olarak herkese eşit davranılması gerektiğini öğretmeliyiz.

Çevremizde bulunan tüm engelli bireylere karşı eşit davranmalı, bunu yaparken de pozitif ayrımcılık yapmadan onlara her türlü konuda destek olmalıyız.