YEREL EKONOMİ

  • Yazar :Hayrettin Oğur
  • Eklenme Tarihi :29.11.2022 09:19

Ekonominin  durumu ve gelişmesi daima merak konusu olmuştur. Onun her bir hareketi bir çok şeyi etkiliyor. Bu hem genel,hem de yerel anlamda böyledir. Mahalli ekonominin durumu,genel gidişatı da şu ya da bu şekilde tesir etmektedir Zaten hemen her şey,yerelden başlamaz mı?. Önce yerel,sonra bölgesel,sonra da genel konular sıralanır. 

Buna “Yerel Piyasa” da demek mümkün. Mahallinde,yerinde üretilen ve sunumu yapılan her mal ve hizmeti kapsayan bu durum,ekonomi için gayet önem arz eder. Ticaret ilk önce buralarda başlar. İlk alış-verişler de!. Fakat,en öncelikli olanı imalat sanayidir. Yerel imalattır.. Bu alanda devamlı yoğun çabalar harcanır. Bütün ürünler böyle yapılır. Böyle elde edilir. 

Bütün iktisadi faaliyetlerin piyasada ne kadar önemli bir yer tuttuğu bilinen bir gerçektir. Ama,mahallinde başlaması ve daha sonra başka yerlere açılması konusu,bir o kadar da önemli olduğunu belirtmekte fayda vardır. Bu,sadece iktisadi konular için geçerli değil. Yerel motifler,yöresel imalatlar ve yöresel ürünler de bu çerçevenin içindedir. Bir de yerel kültürler..  

Dünyadaki hemen bütün ülkeler,artık yerel üretime ve yerel ekonomiye daha çok önem vermeye başladılar. Onun için teşvik edici bir çok planlar ve projeler yapıyorlar. İnsanların temel ihtiyaçlarını dolaysız karşılayan imalat için artık daha çağdaş ve daha teknik metotlar kullanılıyor. Daha çok üretim amaçlanıyor. Ama daha kaliteli olsun,daha verimli ve daha kalıcı olsun diye devamlı çalışmalar yapılıyor. 

Yaşamın kendisidir,ÜRETİM!. Onsuz bir şey düşünmek pek mümkün değil. Bu nedenle onun için harcanan her çaba,yapılan her çalışma şimdi daha bir değer kazanmaya başladı.. Üreten,çalışan herkes yaşama daha çok yakışıyor. Üreterek daha bir mutlu olmakta mümkün.. SAĞLIKLI VE MUTLU YARINLAR DİLERİZ!.