YAŞAM ALANLARI

  • Yazar :Hayrettin Oğur
  • Eklenme Tarihi :20.07.2022 10:58

İnsan hayatında önemli bir çok şey vardır. Yüzlerce,binlerce konu eder bu!. Biz bugün “Yaşam Alanlarından” söz etmeye çalışacağız. Zira,bu konunun önemi giderek artmaktadır. Yaşanılan yer,bulunulan konum ve ortam artık eskisinden çok daha mühim hale gelmiştir. Çağdaş yaşamı içinde barındıran bu alanlar için uzmanlar,şehir planlamacıları,mimarlar,mühendisler ve teknik elemanlar yoğun çalışmalar yapmaktadırlar.

 

Daha iyi bir yaşam olsun!. En büyük gaye budur!. Bunun için ileriye dönük planlar ve projeler yapılıyor. Hem de devamlı.. Bu sadece fiziki anlamda değil,diğer bütün alanları da içermektedir. Belki de,önce fiziki koşular ile başlar. Ama daha sonra bir çok öğe yan yana gelmeye başlar. Şehirleşmenin getirdiği yükümlükler ve koşullar burada,devamlı ön planda tutuluyor.

“Yaşam Alanı” ya da başka bir deyişle,canlıların yaşadığı yerler şöyle tanımlanıyor. “Bunlar canlıların yaşadığı ve geliştiği yerlerdir.Bu yer fiziksel bir bölge,yeryüzünün özel bir parçası;hava,toprak veya su olabilir.Büyük ya da küçük yerler de olabilir. Toplu olarak yaşanılan ve paylaşılan yerlerdir..” Denilmektedir. Canlıların kendi özelliklerine göre,yaşam alanları vardır.Bunlar hava,su ve kara alanlarıdır.

Bu tarifleri ve bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Fakat genel tanım böyle yapılıyor. Bir de;Sosyal Yaşam Alanları-Ortak Yaşam Alanları ve Doğal Yaşam Alanları bulunuyor. Bunların yanında çalışma alanları ve özel alanlar da vardır. Söz konusu alanların büyük bir bölümü “Genel” alanlardır. Herkese açık yerlerdir. Kentler,kasabalar,köyler,parklar,ormanlar,bulvarlar hatta yolları da sayabiliriz.

Kamuya açık bütün alanlar da bu konuya girer. Hepsi canlıların ve özellikle insanların geleceği,rahatı ve huzuru içindir. Özellikle “yeşil alanlar” burada ilk sırada yer almaktadır. İnsan için yapılan her olumlu çalışma mutlaka karşılığını bulacaktır. Bu alandaki bütün çabalar,hem yaşam alanlarını hem de hayatı güzelleştiriyor. SAYGI VE SEVGİLERİMİZLE!.