TÜKETİMDEN SONRA

  • Yazar :Hayrettin Oğur
  • Eklenme Tarihi :28.09.2022 10:26

Gelişen ve değişen yaşam koşulları beraberinde bir çok yenilikleri de getiriyor. Bir çok yeni alışkanlıklar oluşuyor. Yeni meslekler ortaya çıkmaya da devam ediyor. Bu,özellikle teknoloji alanında hızla meydana gelmektedir. Ulaşım,iletişim,çalışma ve sosyal hayatta yeni konular hep gündemde oluyor. Burada,bilimin önemli bir payı olduğunu söylemek mümkün. 

Bu yeniliğin içinde bu yazımızda “Tüketim” konusunu ele almaya çalışacağız. Tüketim,şöyle tarif ediliyor: “Üretilen mal ve hizmetlerin,ihtiyaçları ve istekleri karşılamak amacıyla insanlar tarafından kullanılmasıdır..” Dikkat edilirse bu tanımda ana konunun “Üretim” olduğu vurgulanıyor. Zira,o olmadan hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey yürümez. O,başlatıyor herşeyi!. 

Tüketimden söz edilince,akla ilk önce imalat gelir.. İmal edilecek ki,diğer konular başlayabilsin. Bir de “Tüketimden Sonraki” dönem de çok önemlidir. Piyasaya arz edilen malların alınmasında sonra,izlenmesi,takip edilmesi gayet önemlidir. Burada “Müşterinin Memnuniyeti” söz konusudur. Zaten son senelerde bu konuda bir çok araştırma ve çalışmanın yapıldığını görüyoruz. 

Konu tüketim olduğu zaman,tasarrufta akla gelmelidir. Bilerek tüketmek,ihtiyacı kadar almak,gayet önemli bir durumdur. Önemli bir konudur.. Tasarruf,mevcut gelirden asıl tüketim harcamaları çıkarıldıktan sonra arta kalan değerdir.. Bu konunun beklide en baştaki başlığı “Tasarruf” olmalıdır. Artık bu ve buna benzer bütün konular hayatımıza girmiş durumdadır. 

Doğal kaynakların kollanıp,korunması bütün konuların ana maddesi olmalıdır. Bir de çevre konusu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bir de doğa sevgisi!. İnsan sevgisi!. Gibi temel değerlerin hayatımızda vazgeçilmez olduklarını devamlı anımsamalıyız. Onlarla hayat daha bir güzel!.  EN GÜZEL GÜNLERİN SİZLERİN OLMASINI DİLERİZ!