TÜKETİMDEN ÖNCE

  • Yazar :Hayrettin Oğur
  • Eklenme Tarihi :11.08.2022 10:40

Öncelikle şunu belirtelim:her şeyin başı sağlıktır.. “Sağlıklı olmak” yaşamın kendisi gibi.. Fakat biz bu yazımızda,başka bir konuyu anlatmaya çalışacağız. Buna rağmen bu önemli hatırlatmayı,bu önemli vurguyu yapma gereğini hissettik. Konumuz tüketim,tüketiciler. Bizler,sizler,hepimiz!. Her gün içinde yaşadığımız bu dünyayı,onun iktisadi olaylarını ve alış veriş dengesini yazmak istiyoruz. 

 

Tüketimden önce ne var? Çok şey!. Bir malın,bir hizmetin son şekildir tüketim. Ondan önce bir çok aşama vardır. Tarımsal alanda önce ekilecek tohumlar seçiliyor. Sonra toprak hazırlanıyor. Sulama ve bakımla devam eden bu işlem ürün hasadına kadar sürer gider. Gayet zahmetli bir iş.. Fakat,ekinler boy vermeye başlayınca bütün bu zahmetler sevince dönüşüyor. Ürüne dönüşüyor.. 

 

“İmalat sanayi”  bu nedenle devamlı çok önemli bir yerde durur. Bu sektörde eskiden doğal yöntemler kullanılırdı. Şimdi her şey daha modern. Demekki,tüketimden önceki ilk aşama,ÜRETİMDİR. Onunla başlar ekonomik konular,piyasalar ve verimlilik. Daha sonra tanıtım ve pazarlama konusu devreye giriyor. Elbette,ulaşım da!. İmalat sektörü bir çok alana yardımcı olmaktadır. 

 

Artık “tüketim” konusu ayrı bir sektör ve ayrı bir dal olmaya başladı. Ondan önceki bütün gelişmeleri ve satış işlemlerinin tamamının konusu ise ekonominin içindedir. Temel konu,ana konu odur. İktisadın içindeki başlıklardan yeni bir çok sektör oluşmaya başladı. Buna da gelişmenin,ilerlemenin,teknolojinin eseridir,diyebiliriz. Bilimin de burada çok önemli katkısının olduğunu belirtmek gerekir. 

 

Bu önemli konular için devamlı araştırmalar ve kamuoyu yoklamaları yapılmaktadır.Buradan çıkan sonuçlar bir çok şeyi etkilemektedir. Bu araştırmalar, sadece iktisadi konularda değil bir çok konuda da yapılıyor. Çıkan neticelerden,tüketicinin tercihleri geniş bir şekilde yer alıyor. Burada genelde "başarılar" elde edilmektedir..  SAYGILARIMIZI SUNARIZ!.