TARİHSEL GELİŞMELER

  • Yazar :Hayrettin Oğur
  • Eklenme Tarihi :07.11.2022 11:47

İyi günler,iyi haftalar.. Herşey gönlünüzce olsun!. Bugünü yaşarken,geçmişteki tarihi ve bilimsel konuları da bilmek lazım. Öğrenmek lazım.. Yıllar önce medeniyetler nasıl ve nerede kurulmuş?. İlk çağlardaki yaşam nasıl oluşmuş?. Ekonomik ve ticari faaliyetler nasıl başlamış?. Bu ve buna benzer konuları araştırarak sizler sunmaya çaba göstereceğiz. 

Dünyanın ilk yerleşim bölgesinin ANADOLU olduğu da ortaya çıkmış durumda . Ayrıca,tarihteki ilk medeniyetler de burada kurulmuş. Bir Akdeniz yöresinde.. Söz konusu bölgeler;coğrafi,fiziki ve iklim olarak yaşam için çok uygun yerlerdir. Bu nedenle ilk çağlardan beri en iyi “Yaşam Alanları” olmuş bu bölgeler. Tabiat şartlarının elverişli olmasını da buna eklemek gerekir. 

Tarihte ilk medeniyetler : M.Ö 4 binli yıllarda kurulmaya başlanmıştır. İlk kurulan uygarlıklar arasında,Sümerler-Akadlar-Elamlar-Asurlular ve Babiller olarak yer almaktadır. Bunların hemen hemen çoğu Anadolu topraklarında yer edinmiştir. Bu medeniyetlerden sonra,Avrupa yakasında yeni kuruluşların olmaya başladığı belirtilmektedir.  

Bir de ekonomik ve ticari konuların da ilk uygarlıklarla beraber başladığı görülmektedir. Dünyada ticari faaliyetler,coğrafi keşiflerin başlamasıyla hız kazanmıştır. Yeni yerlerin ortaya çıkarılmasıyla bu konunun daha da geliştiği ve ileriye gittiği biliniyor. Yerleşim bölgelerinin ekonomileri geliştikçe,yaşam koşullarının ve standartlarının da yükselmeye başladığını tarihler yazmaktadır. 

Yaşamın başladığı ilk yıllardan bu yana,bilimsel gelişmeler de hayatta yerini almaya başlamıştır. O yıllarda bile bilim,insanlığa ışık olmaya başlıyordu. Bilim,insanlığın yolunu aydınlatıyordu.. Bilimin ve ekonominin gelişmesiyle,daha iyi yaşam şartları ortaya çıkıyordu. Hayat,onlarla geleceğe akıyordu!. SEVGİ VE SAYGILARIMIZI SUNARIZ!