TANITIM VE PAZARLAMA

  • Yazar :Hayrettin Oğur
  • Eklenme Tarihi :01.06.2022 12:14

Ekonominin ilk anları,ilk başlangıcı “üretim” ile oluyor. Onunla başlıyor bütün,iktisadi,ticari ve tüketim konuları. O olmadan iktisadın hiçbir verisinden ve yerinden sözedilemez. Ekonomik tüm gelişmelerin,tüm ilerlemenin temelinde hep o var. O halde;önce üretmek lazım. "En iyi imalat" en iyi malı ve hizmeti getirir. En iyi ticareti ve kazancı da!. Bunun başka yolu yoktur.

 

Üretimden sonra bir çok aşama kaydediliyor. Ondan sonra bir çok öğenin ve hareketin yan yana gelmesi söz konusudur. Mesela;tanıtım!. Ondan sonra pazarlama ve sunuş. En sonunda satış ve tüketim geliyor.. Konumuz,tanıtım ve pazarlama olduğu için bu yazımızda onlara ağırlık vermeye çalışacağız. Aslında,ikisi de bir birine yakın terimlerdir.

 

1700’lü yılların başlarında deniz yolu ile dünyaya açılmaya başlayan ticari mal sevkiyatı,bir çok şeyin değişmesine neden olmuştu. Ticari kabiliyet,dağılım ve hareketlilik insanların refah düzeyini de etkilemeye başlamıştı. İnsan kendi topraklarında imal ettiği malı artık dünyanın diğer ülkelerine,diğer yerlerine gönderebiliyordu. Satabiliyordu.. Açılabiliyordu..

 

Bilimdeki gelişmeler,ulaşım ve iletişim konusunun giderek ilerlemesi bu alana çok olumlu etkiler yapmaya başlamıştı. İşte tam bu aşamada “tanıtım” konusu ortaya çıkıyordu. Bir de pazarlama.. İmal edilen mal ve hizmetleri,medya ve diğer iletişim araçlarıyla duyurmak için “yoğun kampanyalar” yapılmaya başlanmıştı. Halka arz etmek için gerekli ön çalışmalardan ve testlerden sonra tanıtım çalışmaları hız kazanıyordu. "Üretilen mal" sevkiyatının tanıtımından sonra pazarlama konusu yerini alıyordu.

 

Sadece bu iki alanda değil,diğer bütün sektörlerde de devamlı önemli gelişmeler kaydediliyor. Fakat,ekonomi söz konusu olunca,daha bir anlam,daha bir değer kazanıyor herşey. Yaşamın en önemli konuların başında bulunan iktisadi verilerin gelişmesi,ilerlemesi,insanlığa huzur ve rahatlıkta vermektedir.. SEVGİ VE SAYGILARIMIZLA!.