SERBEST PİYASA

  • Yazar :Hayrettin Oğur
  • Eklenme Tarihi :29.07.2022 10:58

Günümüzde iktisadi konuların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Buradaki önem de hiç azalmıyor. Tersine,devamlı artarak devam ediyor. Üretim ile başlayan bu konunun yıllardır bir çok değişimden geçtiğini söylemek mümkündür. Değişme uğruyor,ama hep gelişiyor da!. İnsanların temel ihtiyaç maddelerine ulaşabilmesi ve alım gücü buradaki başlıkların ilk sırasında yer alır.

 

“Serbest Piyasa” iktisadın,ticaretin temel konusunu oluşturur. Yıllar önce başlayan ve alış-verişe yön veren bu konuda daha bir çok ana başlık bulunuyor. Yerelden genele doğru uzanan piyasa koşullarını,"güncel konular" şu ya da bu şekilde etkilemektedir. Bu alandaki,kaliteli,verimli ve bol üretim en önemli yerde durur. İktisadın,piyasaların ilk başlangıcıdır,üretim!.

 

Yıllar önce Avrupa’da işlerlik kazanmaya başlayan “Serbest Piyasa Ekonomisi” ticari konuların en önemli unsuru haline gelmiştir. Burada;satıcı kendi istediği fiyattan mallarını sunarken,alıcı da istediği satıcıdan ve istediği yerden alış-veriş yapabilmektedir. Mal ve hizmetlerin ederleri satıcı ve alıcının ortak kararlarıyla belirleniyor. Bu tam bir arz-talep meselesidir.

 

Bu her ne kadar serbset bir sistem ise de,yine de bazı kriterleri ve bazı kaideleri de vardır. Örneğin;malların tanıtımını ve pazarlamasını doğru bir şekilde yapmak,kaliteli mal satmak,uygun fiyat belirlemek gibi.. Alıcı,yani tüketici açısından da durum pek farklı değildir. O,kendi rızası ve kararıyla istediği yerden ve istediği kadar mal alabilmektedir. Elbette,bunların da denetimleri vardır.

 

Global dünyada artık,bu konuların bütün sorunları aşılmak üzere. Özellikle,taşıma,pazarlama,tanıtım ve satış gibi konular ortak görüş ve düşüncelerle çözülmektedir. Böylece,ticaretin ve ekonominin önü de açılmış oluyor. Bu konuda gelecek dönemlerde,buna benzer çalışmaların süreceğini de belirtmek isteriz. HUZURLU VE MUTLU YARINLAR DİLERİZ!.