PİYASALARDA SON DURUM

  • Yazar :Hayrettin Oğur
  • Eklenme Tarihi :28.04.2022 09:43

Ekonominin en önemli konularından biri piyasadır. Hemen her gün yenilenen, değişebilen  bir konuma sahip piyasalar artık uluslar arası konumundadır. Yerelden genele doğru uzanan geniş kapsamlı bir konudur. İktisadi verilerin yönetilmesinde ve yönlendirmesinde onun önemli bir yeri vardır. Son senelerde bu önem,çok daha fazla artış göstermiştir.

Artık bunun adı “Dünya Piyasaları” olmuştur. Ticaretin,alış-verişin ve maddi hareketliliğin yaşandığı bu ortam,devamlı olarak günlük yaşamın da içindedir. Piyasa;alıcıların ve satıcıların bir araya gelmesini sağlayan bir ortamdır. Onların mal ve hizmet değişimi ve paylaşımının yaşandığı bir yerdir.Ayrıca,bilgi alış-verişlerin de yaşandığı,pazarlama ve tanıtımın da olduğu geniş bir sektördür.

Piyasalar,genelde "spot piyasa" ve "serbest piyasa" olarak ikiye ayrılırlar. Bunların içinde de bir çok ayrı başlık ve konu da mevcuttur. Bunların yanında borsalar ve döviz piyasaları da artık her yönüyle hayatın içinde yer almaktadır. Mal ve hizmetlerin fiyat belirlenmesi bu geniş yelpazenin içinde yapılıyor. Bir bakıma bu,arz-talep konusudur da diyebiliriz.

Talebin çok olduğu yerde,daha çok hareketlilik yaşanır.. "Mal değişimi böyle başlar hep!. " Ama ondan önce,"üretimi" unutmamak gerekir. İlk önce onunla başlar  iktisadi bütün konular. Kaliteli ve düzenli üretim,hem tüketiciler için hem de piyasalar için gayet önemlidir. O zaman,üretim konusunu en iyi şekilde işlemek lazım. Ayrıca,meydana getirilen ürünlerin de doğru ve olumlu bir şekilde tanıtımının yapılması lazım.

Hayatla,zamanla devamlı akıp giden hemen her şeyin insanlık yararına olması için yoğun çabalar sarf ediliyor. Bu ekonomide de böyle!. Eğitimde ve sağlıkta da böyledir. Hatta sosyal yaşamda da!. Herşey insanın refahı,huzuru ve mutluluğu için yapılmaktadır. İnsanın mutluluğu her şeyden daha çok önemlidir. MUTLULUK DOLU YARINLAR DİLERİZ!.