İLK ENDÜSTRİ

  • Yazar :Hayrettin Oğur
  • Eklenme Tarihi :05.08.2022 09:51

Hemen her sabah yeniden başlayan hayat gibi,ilk konular,ilk anlar vardır. Ticari hayatı ve piyasayı tam olarak etkileyen ENDÜSTRİ konusunu işlemeye çalışacağız. Endüstri,başka bir deyişle,sanayi zamanla gelişip günümüze dek gelmiştir. Bir çok evreden ve aşamadan geçen bu önemli sektör,ekonominin vazgeçilmez konusu halindedir. "İlk konusudur" da demek mümkün.

 Endüstri,ticari faaliyetlerin "üretim bölümü" olarak bilinir. Ürünlerin,imal edilmesi,yerleştirilmesi ve işlenmesi bu konunun içindedir. Ayrıca hammaddelerin işlenmesi,enerji kaynaklarını yaratmak,bu kaynaklar için gerekli araç ve yöntemlerin bulunması da bu sektörün ilk konuları arasında yer almaktadır. Sanayide kullanılan tüm yöntemler de onun konusudur..

 Avrupa’da 18. ve 19. Yüzyıllardan itibaren önemli ivmeler kazanmaya başlayan endüstri sanayisi,yeni buluşların ve bilimin etkisiyle çok önemli gelişmeler kaydetti. Önce el yordamı ve buhar gücüyle çalıştırılan makinelerin imalatı durmadan artarak ilerlemiştir. Endüstrinin ilerleyip gelişmesi,sermaye birikiminin de artmasına neden olmuştur. Aynı anda diğer sektörlere de olumlu katkılar sağlamıştır.

 

 

 

Onun iktsadi yaşama olan etkisi,refah düzeyinin de yükselmesine neden olduğu bilinmektedir. Bir malın imal edilip,son noktaya kadar,yani satışa kadar uzanması bir çok yeni yan sanayinin doğmasına da sebep olduğu bir gerçektir. Hem kendi konusunda,kendi yolunda ilerliyor;hem de diğer sektörlere de "canlılık" getiriyor. İnsanların istihdamına ve alım gücüne de katkılar sunmaktadır.

 

 

 

İlk yıllardaki,ilk dönemlerdeki imalat sanayinin bile insanlığa önemli hizmetler sunduğunu görmekteyiz. Onun gelişmesiyle bu ve buna benzer katkılar,destekler ve hizmetler hiç durmadan devam etmiştir. Böylece,üretimin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oluyor..  BİZDEN SİZLERE SAYGILAR!