İLETİŞİM VE İNTERNET

  • Yazar :Hayrettin Oğur
  • Eklenme Tarihi :02.11.2022 09:51

Çağımızın yenileri arasında ilk sırada iletişim geliyor. Bu konudaki hızlı gelişmeler beraberinde bir çok yenilik ve yeni sektörler de getirdi. Hatta yeni meslekler de diyebiliriz. Bu geniş konunun ana başlığında İNTERNET var.. Teknolojinin son eseri odur. Onunla adeta dünya küçüldü. İletişimin,bilimin ve teknolojinin devamlı geliştirdiği çok yönlü bir sektör oldu. 

“İletişim Çağı” denilmeye başlanan bu yıllar,artık her konuda dijital ortamlar sağlamaya başladı. Burada,bilgi akışı hiç durmadan yapılmaktadır. Bunun yanında iş ve çalışma dünyası için de bir çok kolaylıklar olmaya başladı. Herşey çok hızlandı.. Elbette,bu durumun bir çok faydası oluyor. Ekonomi ve ticari konularda da gerekli ivmeler olmaya başladı. 

Buraya kadar her şey iyi!. Ama,bir de günlük yaşamı etkileyen “Teknik” bir durum söz konusu. Sanki tekniğin hayatı her yere yerleşmiş gibi.. Doğal hayatı az da olsa etkilediğini söyleyebiliriz. Oysa,tabiat ve çevre konusu sürekli gündemde olmalıdır. Onlardır yaşamın gerçek yüzü,gerçek yönü.. Doğal kaynaklar olmadan bir yaşam düşünülemez.  

Bilim de olsun,teknoloji de olsun,internette olsun. Ama,doğal olan her şey de yerinde kalsın. Her anda,her yerde doğa ile iç içe yaşamaya devam etmeliyiz. Tabiatı ve onun kaynaklarını devamlı korumalıyız. Değerlerini de!. Diğer bütün konular daha sonra gelsin!. Zaten bilimin de kaynağı ve çıkış yeri doğa değil miydi?. Onun devamlı özel bir yeri olmalıdır. 

Tabiatın insanlığa sunduğu güzellikleri devamlı bilmeliyiz,anlatmalıyız. Korumalıyız da!. Çünkü başka doğamız yok. Başka dünyamız da!. Hayat,onlarla başlasın. Onlarla devam etsin. Daha iyi ve daha huzurlu bütün yaşamlar için doğaya daha çok sahip çıkmalıyız.. BÜTÜN GÜZELLİKLER SİZİN OLSUN!.