HABERLERİN İÇİNDEN

  • Yazar :Hayrettin Oğur
  • Eklenme Tarihi :07.07.2022 11:04

Haber dünyası,bir çok konunun önüne geçmiş durumda. Burada,iletişimin ve teknolojinin gelişmesinin önemli bir payı vardır. Bir de eğitim düzeyinin yükselmesi,internet’in giderek büyümesinin buradaki faktörlerden bazılarıdır,diyebiliriz. “Haber Alma” bir çok konudan haberdar olma elbette önemlidir. Bu durum,her konu için geçerlidir.

 

Ama hayat,haberden ibaret değildir. Onun içinde yüzlerce,binlerce,hatta milyonlarca olgu daha vardır. Bunları tek tek saymak nerdeyse,imkansız!. Fakat,bu sıralamada iletişimin,bilgi edinmenin,bilgi sahibi olmanın önemli bir yeri olduğunu belirtelim. Ama,tek konu o değildir. İlk baştaki konu da değildir. Önem derecesine göre bir sıralama yapılırsa ilk ona onun girme ihtimali vardır,diyebiliriz.

 

Haberlerden önceki konular,insan yaşamı için,yaşamını en iyi şekilde sürdürmesi için gerekli olan çok önemli konulardır. Ekonominin de başlı başına konusunun içinde yer alan "bu değerler" hayat için ilk sıralarda yer almaya devam ederler. Yalnız,bu başlıkları da basın yazar,bildirir. Bunu da net yazmakta fayda var. Temel konuların da habercisi,bilginin de,bilimin de habercisi BASINDIR..

 

Onun önem derecesi,buradan kaynaklanıyor.Bu nedenle,medya hep önemli oldu. Olacakta!. Çok önemli veya sıradan haberleriyle de gündem yaratabilen Basının yeri hayatımızda devamlı ayrı olmuştur. “Haberlerinin önemini de o anlatıyor bize..” Burada genel ve yerel basın görevini her zaman en iyi şekilde yapıyordur. Bilgi veren,uyaran,seslendiren de medyadır.

"Basın" her zaman görevini en iyi şekilde yapmaya devam ediyor. Medya,halka ve kamuoyuna en iyi,en ciddi ve en önemli haberleri vermek için yoğun çabalarını sürdürüyor. Zaman menfumu gözetmeksizin çalışan "Gazetecilerimizi" kutlamak lazım. Onlar,hayata en çok yakışan insanların başında yer alırlar. Hayat,Gazetecilerle daha bir güzel!. BÜTÜN GÜZELLİKLERİN SİZLERİN OLMASI DİLEĞİYLE!.