GELENEKSEL...

  • Yazar :Hayrettin Oğur
  • Eklenme Tarihi :31.08.2022 12:46

Burada anlatma çalışacağımız sadece geçmişteki gelenekler değildir. Hem onları,hem de sosyal ve kültürel yönlerini yazmaya çalışacağız. Özellikle “Geleneksel El Sanatları” konusuna geniş yer vereceğiz. Geçmişten bugüne,bugünden yarınlara doğru giden bu mesleklerin yaşatılması gayet önemlidir. Elbette,zamanın koşullarına göre onlara yer vermek daha doğru olacak.  Yıllar önce başlayan bir çok el sanatı vardı. Bazıları zamana ve teknolojiye ayak uyduramadan kaybolup gittiler. Hatıraları ve resimleri kaldı geriye!. Ama,devam etmek isteyen ve bu yolda gelişmeleri takip eden mesleklerin de olduğunu belirtelim. Onlar günün koşullarıyla hareket edip,kendini geliştirip,yenileyebilenlerdir. Burada asıl olan onlara verilen önemdir. Belkide,olduğu gibi hayatta yer almıyorlar. Ama,asıl özelliklerini yitirmeden devam etme istekleri bile kayda değerdir. Bunların tamamı geçmiş ve mazide kalan sanatlar değildir. Zamanla akıp gelen mesleklerdir.. Buna bir çok örnek verebiliriz.. Örneğin,ipek böçekçiliği.. Yöremizde geçmişte çok önemli bir yeri olan bu konunun yaşatılması için çabaların sarfedildiğini biliyoruz. Bunun yanında;halı-kilim dokumacılığı,reçeller,tandırlar,nakış ve dikiş gibi eski meslekleri saymak mümkün. Zamanında özenle yapılan bu ve buna benzer sanatlar,artık günümüzde daha çok rağbet görmeye başlamıştır. Bir de yerel gelenek,görenekler ve kültürler de vardır. Onların da geleceğe en iyi şekilde aktarılması ve yaşatılması gayet önem arz eder. Hayatın içinde olan bütün meslek ve sanatların gelecek nesillere anlatılması ve aktarılması her zaman gerekli olmuştur. Sanatın içinde bu vardır!. Zamanın içinde de.. Gelecek yıllarda daha bir önem kazanacağına inandığımız bu eski sanatlar için herkesin katkılarda bulunmasını dileriz.. SAĞLIKLI VE HUZUR DOLU GÜNLER DİLERİZ!.