EKONOMİNİN TARİHİ

  • Yazar :Hayrettin Oğur
  • Eklenme Tarihi :25.07.2022 12:30

Yaşanılan,yaşanmakta olan her şeyin bir geçmişi,bir tarihi vardır. Geleceği de!. Ama biz,bugün “Ekonominin Tarihini” anlatmaya çalışacağız. Onun geçmişini.. Geçmişten bugüne kadar,bu konuda,bu alanda neler yaşanmış,onları incelemeyip yazacağız. Elbette özet olarak.. Yoksa,hepsini anlatabilmek çok zaman alır. Bu konu,çok geniş ve çok detaylı bir bilim dalı haline gelmiştir. 

Hayatın ikamesi için,ticari,iktisadi konular için,bir de piyasalar için oldukça önemli bir konudur bu!. Bunun izahı şöyle yapılıyor:Ekonominin tarihi,geçmişte yaşanan iktisadi olguların nasıl geliştiği konusunda çalışan bir bilim dalıdır. Onun tarihi analizi;koşullara ve durumlara göre devamlı gelişmeler göstermiştir. Burada tarihi ve istatistiki yöntemler önemli bir yer tutmuştur. 

İnsan hayatının başladığı ilk çağlardan bu yana,yaşamın tam içinde olan bu konu uzmanların da devamlı bir araştırma konusu olmuştur. Doğanın kaynaklarından faydalanmak,en iyi şekilde üretim yapmakta,bu alanın içinde yer alır. Önce imal etmek,sonra da arz etmek diye ikiye ayırmakta mümkündür.Demekki,öncelikle "imalat sanayi" ilk başta yer almaktadır. 

En küçük üretimden,en büyüğüne kadar yıllardan bu yana ilerlemeler kaydeden iktisat,hayatla akmaya devam edecektir. Doğanın kendisinden elde edilen veya işlenen hemen her mal ve hizmetin sunumu,pazarlanması,tanıtımı ve satışı ekonominin ana başlıkları arasındadır. Hatta,bu konu "refah düzeyi" ile de yakında alakalıdır. Bu,ekonomik refahtır.. 

Ekonominin kendisi zaten bir tarih.. Hem de dop-dolu bir tarih!. Tarihlerin,mevsimlerin,gidişatların,hasretlerin yazımında hep o vardı. Medeniyetlerin de!. O,bugünkü teknolojinin doğup büyüp,gelişmesine de sebep olmuştur. Onsuz böyle bir ilerleme de olmazdı. O,yalnız duygulara yön veremez. Sevgiye yön veremez. Mutluluğa da!.  DÜNYANIN BÜTÜN MUTLULUKLARININ SİZLERİN OLMASI DİLEĞİYLE!.