EKONOMİNİN KONUSU

  • Yazar :Hayrettin Oğur
  • Eklenme Tarihi :08.07.2022 11:06

Günler,aylar,mevsimler ve yıllar "EKONOMİ" ile beklide başlamıyor. Onun böyle başlatma gücü de olmayabilir. O,bir başlangıç olmasa da çok önemli bir yerdedir.Başlatmıyor,ama devam ettiriyor. Yaşamın ikamesi ve piyasa durumunu hep o sürdürüyor. Hem bireysel,hem de toplumsal açıdan gayet önelidir. Fakat,tek gaye,ilk amaçta o değildir. 

 

“Ekonomi” daima öncelikli olmuştur. İnsan yaşamının başladığı tarihten bu yana hep var olmuştur. Önce küçük çaplı alış-verişlerle başlayan bu önemli konu zamanla ticari bir değer kazanmaya başlamıştır. Üretilen,imal edilen malların değişimi ile başlayan ve adına “Takas” denilen pazarlar oluşmaya başlamıştı. Yıllar önce bu yapılan ilk deneyimler,daha sonra bütün dünyaya yayılmıştı. 

 

İmal edilen mal ve hizmetlerin sınırlar ötesi pazarlaması ve satış artık "ayrı bir sektör" haline gelmeye başlamıştı. Burada maddi gelişmeler de oluyordu. Alım-satım ve ticaret piyasası global bir hareketlilik kazanınca,refah düzeyi de artmaya başlıyordu. İktisadi verilerin ilerlemesi,gelişmesi beraberinde olumlu yansımaları da getirdi.  Diğer sektörlere ve hayatın kendisine de olumlu katkılar böylece yapılıyordu. 

 

İktisatta,sadece ticari konular yoktur. Üretimle başlayan çok geniş bir yelpazesi bulunuyor. Burada iktisadi verilerin ne kadar faydalı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Hemen bütün konularının içinde onu bulmak mümkün. İmalatla başlayan,sonra da pazarlama,tanıtım ve satış ile devam eden bu sektörün piyasalarda çok önemli bir yerinin olduğunu bir kez daha belirtmeliyiz.. 

 

Sadece bu konuda değil,hayatın içindeki bütün her şeyde “Olumlu” bir bakış,rahatlığı ve huzuru da getirecektir. Huzurlu ve rahat olan her insan,daha faydalı olacak. Daha verimli olacak..Mutluluğa giden yolun adımları daha anlamlı olacak. Hayat insana,insan hayata daha çok yakışacak.. BÜTÜN OKURLARIMIZA,DOSTLARIMIZA VE HALKIMIZA “İYİ BAYRAMLAR” DİLİYORUZ!