EKONOMİNİN GÜNDEMİ

  • Yazar :Hayrettin Oğur
  • Eklenme Tarihi :25.01.2023 11:01

Ekonominin günlük yaşamdaki yeri hep ayrı oldu.. Onun önem derecesini ve tarihçesini anlatmaya çalışacağız. İnsan yaşamının başladığı dönemlerden bugüne gelen en baştaki konulardan birdir,ekonomi. Onun bilimle,teknolojiyle de önemli bir ilişkisi vardır. Gelişen ve değişen hemen her şey onu da etkilemektedir. “İktisadi veriler” yaşam için gayet önemlidir. 

Bu konunun bir çok alt başlığı var. Bunları şöyle sıralayabiliriz:üretim-pazarlama-tanıtım-depolama-taşıma-iletişim-satış-tüketim ve ticaret.. Hatta,tarımsal ve sanayi faaliyetler de bu kategoriye girer. Böylesine çok geniş konuları olan iktisat,artık bir bilim dalı haline gelmiştir.Bilimin ilerlemesi en çok ona yarıyor. Ekonomi ve bilim beraber geleceğe akarlar. 

“Ekonominin gündemi” dünyanın konusudur.. Tarihler boyunca sürekliliği olan ve hayatta en başta yer alan iktisadın gelecekte de aynı öneme sahip olacağını belirtmeliyiz. Hemen her gün içinde bulunduğumuz bu konunun bir de “piyasa” başlığı da bulunuyor. O da,diğerleri gibi yaşamın içinde devamlı var oluyor. Konunun kendisi bir çok şeyin temelini de oluşturuyor. 

İmalatla başlayıp,tüketime kadar devam eden ekonominin gelişmesi her zaman faydalar sağlamıştır. Onun yeri hayatta sürekli ayrı olmuştur. Bir bakıma,onunla başlıyor bir çok şey. Belki de her şey!. İşte bu nedenlerle,imalat sektörünün gelişmesi ve verimliliği ön planda kalmaya devam etti. Buradaki kalite ve verim yaşamın vazgeçilmez unsuru halidedir. 

Güncel ve genel bütün konuları,bütün gündemleri her zaman etkileyebilen ekonominin varlığı devamlı hayatta olacaktır. Onun yeri,durumu ve gidişatı yaşamın en önemli öğesi olmaya devam edecektir. Ona verilen önem,ona verilen değer,aynı anda hayata da verilmiş olacaktır.. BÜTÜN GÜZELLİKLERİN SİZLERİN OLMASI DİLEĞİYLE!.