EKONOMİK OLSUN

  • Yazar :Hayrettin Oğur
  • Eklenme Tarihi :07.06.2022 10:56

“Ekonomik Olsun” sözü çok kullanılmaya başlandı. Bu nedenle ona bir bakmak istedik. Burada,”az olsun-bizim olsun” gibi bir anlam çıkıyor. İlk anda öyle yansıyor. "Tasarruf etmek" anlamında da kullanıldığını söyleyebiliriz. Hatta bir çok anlamı daha var. Fakat,temelinde “ihtiyaç” konusunun olduğunu belirtelim. Tüketimle de dolayısız alakası vardır.

En iyi şekilde üretimler yapıldıktan sonra,piyasaya sürülen her mal tanıtımla ve kalitesiyle yer alır. Tam bu noktada,arz-talep konusu devreye girer.. Daha çok tüketmek yerine,gerektiği kadar,ihtiyaç kadar olması her konuda gayet olumlu olur. İktisadın günlük yaşamla ve genel hayatla ne kadar yakın bir durumda olduğunu hep birlikte görmekteyiz.

 

Daha az gider gerektiren,daha az masraflı olan hemen her şeye EKONOMİK deriz. "Ekonomi" kelimesi,hayatın içinde devamlı kullanılmaktadır Özellikle,alış-verişlerde ve ticarette bu daha bir yaygın haldedir. Daha düşük maliyetli,farklı tercihler de bu kategoriye girmektedir. Bir bütün olarak,tüm zamanları ve hayatları içine alan bu konu gündemini korumuştur hep!.

“Ekonomik Olsun” deyimi,mecazi anlamda ve gerçek anlamda da kullanılıyor. Tasarruf ve tedbir gibi anlamları da olan bu konu için yıllardır bir çok çalışmalar yapılmaktadır. Bunların başında,mal ve hizmetlerin dolaşımı,sunulması ve tüketilmesi geliyor. Elbette,bunlardan önce bir aşama daha oluyor. En sonuncusu ise,KALİTEDİR.. Onun yeri diğerlerinden daha öndedir!.

Güzelim hayat,en doğal ve en anlamlı şekliyle akıp giderken,özlemleri de beraberinde getirmeye devam ediyor. Onlar,hayatın bütün evrelerinde vardır. Onlar,her mevsimde her yılda,her havada devamlı yerini almaktadır. “Özleyerek yaşamak” daha bir anlamlı kılıyor hemen her şeyi!. BÜTÜN GÜZELLİKLERİN SİZLERİN OLMASI DİLEĞİYLE!.