EKONOMİK GELİŞMELER

  • Yazar :Hayrettin Oğur
  • Eklenme Tarihi :12.04.2022 10:36

Bir çok şeyden etkilenen konuların başında “EKONOMİ” gelir. Genel ve yerel hemen her durum,onu şu ya da bu şekilde etkiliyor. Bazı konular onun üzerinde olumlu,bazıları ise,olumsuz tesir yapmaktadır. Dünyadaki hemen her gelişme,her olağanüstü durum onun gidişatına yol gösteriyor. Buna,doğal olaylar da dahildir. Ama,en çok maddi konular ve ticari durumlar başta oluyor. 

 Bunların yanında;nüfus artışları,göçler,üretimin ve tüketimin koşulları,sermaye piyasaları,borsalar,ulaşım sektörleri,enerji kaynakları ve teknolojik gelişmeleri sayabiliriz. Ayrıca,doğal afetler ve salgın hastalıklar (Pandemi) ve farklı iklim şartları da bu konunun içinde yer almaktadır Aynı anda bütün dünyanın iktisadi yapısını etkisi altına alan en önemli başlıklar bunlardır. 

 Hayatın içinde bulunan bütün öğelerden de etkilenebilen iktisadi verilerin,kendine göre bir gidişatı da vardır. Zaten ekonomi denilince akla ilk önce,maddi konular geliyor. "Ama,bu önemli sektörde sadece o yok." Bir çok unsur vardır.. Hatta sosyal hayatı da buna katabiliriz. Bu nedenle,onun için,onun geleceği için devamlı yeni planlar,projeler yapılır. O,iyi olunca bir çok şey de iyiye doğru gider. 

 Son senelerde,sürekli gelişen,değişen teknoloji ile de bir bağı olan iktisadın hesap işleri çok önem kazanmıştır. Yatırımlar,üretimler ve tüketimler buna göre yapılıyor. Günlük yaşamda karşılaştığımız bir çok şeyde onun payı vardır. Çağdaş yaşamın en önemli konusu olan ekonominin tarihi de çok eskilere dayanıyor. Devamlı daha modern ve daha verimli olduğunu belirtmek lazım. 

 Ekonomideki hemen her gelişme tüm dünyada hissedilebiliyor..İktisadi verilerin ve gelişmelerin refah düzeyine de katkısı vardır. Refah,bir bakıma onunla ölçülüyor. Elbette bu konu için o tek başına yetmez. Fakat,ilk sıralarda yer alır.. Diğerleri ondan sonra gelmeye başlar. Onun etkileyemediği bazı şeyler de vardır. Örneğin,hasretler gibi!. Sevdalar gibi!. Mutluluklar gibi!.