EKONOMİK DEĞERLER

  • Yazar :Hayrettin Oğur
  • Eklenme Tarihi :13.10.2022 09:39

Ekonomi,devamlı gündemde olan son derece önemli bir konudur. Yaşamın hemen her alanında onun etkileri vardır. Bu,geçmişte de böyleydi!. Hayatın içinde varolan bir çok unsurun geçmişi de bulunuyor. Bu alanda iktisadi verileri durumu ise,daha öncelikli bir konu durumundadır. Günlük yaşamdan tutun,genel piyasaya kadar geniş bir alanı olan iktisadın geleceğini yazmakta fayda var.

 

Gelecekte ekonominin değerleri nasıl olacak?. Bunun irdelenmesi ve anlatılması gerekir. Bu konuda uzmanlar ve ekonomistler devamlı çalışmalar yapmaktadır. Geçmişteki deneylerden ve uygulamalardan esinlenerek,gelecekte verilerin nasıl olacağının üzerinde yoğun çabalar harcanmaya devam ediliyor. Üretimin ve tüketimin verileri nasıl ve hangi konumda olacak?.

 

Ekonomi,mal ve hizmetlerin üretimi,dağıtımı ve tüketimini inceleyen sosyal bir bilim dalıdır.. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi geniş bir alanı ve tesiri vardır. Önce imalat ile başlayan,daha sonra tanıtım,dağıtım ve pazarlama ile devam eden bu önemli konu tüketime kadar ulaşır. Burada,yine temel konu "üretimdir." Onunla başlayan iktisat,sırayla piyasa konusuna kadar ulaşır.

 En önemli ihtiyaçları karşılayan bu dalın,bu konunun aynı anda bütün dünyada etki yapabileceği bilinmektedir. Tarımsal faaliyetlerden,sanayiye ve oradan teknolojiye kadar uzanan ekonominin sosyal yönü de bulunuyor. Yerel ve genel anlamda da yeri olan bu konunun teknoloji ile daha da gelişmekte olduğunu görüyoruz. Bilimsel yöntemlerle de yarınlara uzanıyor.. Sadece ekonomi konusu değil,hayatın içindeki bütün konular insan yaşamını etkilemektedir. İktisatta ise bu daha çok oluyor.. Doğal kaynakların durumu ve geleceği bile bu konunun içinde yer alıyor. Bu nedenle,onu devamlı en başa yazmalıyız..  SEVGİ VE SAYGILARIMIZLA!.