DÜNYANIN TARİHİ

  • Yazar :Hayrettin Oğur
  • Eklenme Tarihi :21.09.2022 10:30

En iyi dileklerimizi sunarak makalemize başlıyoruz. Tarihi konuların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu her zaman bir merak konusu olmuştur. Tarihçiler ve bilim adamları bunun için devamlı araştırmalar yapmaktadırlar.Burada zaman faktörü gayet önemli oluyor. Yazının icadından önceki tarihi incelemek ve oradaki konuları öğrenmek için yoğun çabalar sarfedilmiştir. 

Dünya tarihinin“İnsanlık Tarihiyle” başladığı bilinir. Ondan önce sadece coğrafi bir yapı vardı. Bu yapının canlıların yaşam ortamına dönüşmesi için çok zaman geçtiği söylenir. İnsanlar ve canlılar için "doğal yaşam" alanlarının oluşması sonucunda bu tarihi dönem de başlamış oluyordu. İlk insandan bugüne sürekli gelişen yaşam şartları,beraberinde dünyanın tarihini de getirmiştir. 

Dünya ve insanlık tarihi için şu bilgiler veriliyor: İnsanlık tarihi,eski taş devrinden başlayıp yeni taş devrin geldiği dönemlere “Tarih Öncesi” denilmektedir. Daha sonra,tarımsal dönem ve hemen ardından "sanayi çağı" başlamış oldu. Toprağın işlenmeye başlaması ve az da olsa imalatların başlaması farklı bir çağa pencere açıyordu. Sonra da bunun ticareti yapılmaya başlandı. 

Yazının icadı ve tarihi olayların kayıt altına alınmaya başlaması ile yep yeni bir çağa doğru gitmeye başlamıştı dünya.. Sanayinin hayata girmesi ile de tarihi sürecin ilk önemli aşaması tamamlanmış oluyordu. Artık coğrafi keşiflerle yeni yerler bulunuyor ve ekonomik kalkınmalar başlıyordu. Medeniyetler de!. İnsanlığın ve dünyanın tarihi işte böyle başlamıştı.. 

Kültürel birikimlerin ve zenginliklerin paylaşılmaya başlamasıyla da sosyal hayatta bu çerçevede yerini alıyordu. Tarih,bilimle devamlı ileriye akmaya hiç durmadan devam etti. Doğanın güzelliği insan yaşamının en önemli özelliği oluyordu. İnsanın eli,doğayı ve dünyayı daha bir güzelleştiriyordu!. BAŞARILAR VE ESENLİKLER DİLERİZ!.