DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLAR

  • Yazar :Hayrettin Oğur
  • Eklenme Tarihi :27.08.2022 11:24

Geçmişten geleceğe uzanan bir çok değer vardır. Bunların başında,doğal ve kültürel değerler bulunuyor. Bunlar,tarihler öncesinden bugüne,bugünden yarınlara kalacak olan çok önemli birer mirastır. İnsanlığın,kültürün ve medeniyetin mirası.. Geçmiş senelerde itinayla inşa edilen bu varlıklar,olduğu gibi günümüze kadar gelmişse,onlara gereken önemi her zaman vermesini bilmeliyiz. 

 

"Doğal ve kültürel varlıklar" şöyle tanımlanıyor:bu değerler,taşınabilir ve taşınmaz miras olarak iki gruba ayrılmıştır. Anıtlar,heykeller,resimler,arkeolojik eserler,kitabeler,kitaplar,peyzajlar gibi.. Soyut kütürel varlıklar ise;folklar,gelenekler,dil,sözlü tarih gibi..Doğal miraslar ise;kültürel açıdan önem teşkil eden manzara ve biyolojik çeşitlilik gibi.. 

 

Dünya Mirası ise;BM UNESCO tarafından listelenen,özel kültürel veya fiziksel öneme sahip yerlerden (orman,dağ,göl,anıt,kompleks veya şehir gibi..) her birine verilen isimdir.. Bu listeye alınan eserler,kültürün ve tarihin “Dünya Mirası” olarak kabul ediliyor. Bu yerler devamlı korunup,kollanmaktadır. Ayrıca,onlar için hemen her yıl farklı çalışmalar ve çevre düzenlemeleri de yapılmaktadır. 

 

“Doğal ve Kültürel Varlılar” kültürün ve medeniyetin yanında turizmin de önemli yerleri olmaktadır. Sadece buraları görmek için binlerce tursit geliyor. Dünya Mirasına alınan bu yerler,yerel kültürlerle de desteklenmektedir. Ülkemizde bunun bir çok örneği bulunuyor. Bütün dünyada aynı anda sunulan listede bizim güzel ülkemizden,bir çok tarihi ve doğal güzelliklerin yer alması gayet önemlidir. 

 

Doğaya ve kültüre böylesine önem verilmesi her şeyden daha değerlidir. Bunlar sosyal etkinlikler ve tanıtım çalışmalarıyla da devamlı anılmaktadır. Hatta onların adına,fuarlar,festivaller bile yapılıyor. Gelecek dönemlerde bu etkinliklerin artarak devam edeceğine inanıyoruz.. EN İYİ DİLEKLERİMİZİ SUNARIZ!.