DOĞAL OLMAYAN ÇEVRE

  • Yazar :Hayrettin Oğur
  • Eklenme Tarihi :13.09.2022 10:22

Doğal olmayan çevre var mıdır?. Çevrenin kendisi doğanın bir parçası. Tamamı kendiliğinden oluşan ve içinde güzelliklerin bulunduğu “Doğal Çevrenin” dışında bir başka çevre daha bulunuyor. Biz,onu anlatmaya çalışacağız. Tabiatın hemen herşeyi,her yeri,her mevsimi tam bir çevredir.  Hem de bütün kaynakları ve özellikleriyle. O,gerçek bir tablo gibidir!.

 

Bir de “Doğal Olmayan Çevre” vardır. Kendimizin yarattığı,estetik ve tasarımın ürünü olan bir çok çağdaş mekanlar vardır. Onlar da artık bu çerçevenin,bu konunun içindedir. Bilim adamlarının,mühendislerin,mimarların ve sanatçıların oluşturduğu bu yeni mekanlar,artık birer yaşam alanıdır. Özellikle kentlerde bu konuda yoğun çabalar ve çalışmalar yapılmaktadır.

 

Bir bütün olarak,dünyanın hepsi doğanın gerçek çevresidir. Coğrafi zamanların oluşmasından bu yana,evrenin tamamı bu özelliğini hep yansıtmıştır. Bunun hayatımızda çok önemli yerinin olduğunu bir kez daha vurgulamakta fayda var. Fakat,sonradan oluşturulan ve doğanın kendisine benzetilmeye çalışılan yerlerin de bu kapsamda olduğunu görmekteyiz.

 

Bunlar nelerdir?. Ormanlar,parklar,bulvarlar,bahçeler,alanlar ve yollardır.. Bunların yanında yeni yapılanmaya başlanan “Yaşam Alanları” da bulunuyor. Artık buların hepsi birer çevredir.. Hatta,dikilen her ağaç,ekilen her çiçek bile bu güzelim dünyanın doğallığında yer almaya devam edecektir. Bir de suyun geçtiği bütün yerleri de buraya katmak lazım. Ortak yaşam alanlarını da!. İster doğal,ister doğal olmayan hemen her şey için gerekli çalışmalara hiç durmadan devam etmeliyiz. Onları koruyup,kollamalıyız.. Gelecek yıllarda bu konu,önemini devamlı koruyacağını şimdiden söylemek mümkün. Hep önemli olacak. Her zaman önemli ve değerli olacak!.   SEVGİ VE SAYGILARIMIZLA!.