ÇAĞDAŞ ÇEVRE

  • Yazar :Hayrettin Oğur
  • Eklenme Tarihi :14.10.2022 09:25

En iyi çevre hangisidir?. Elbette,temiz çevredir!. "Çağdaş çevre" de,yaşanılan her yerdir. Yaşamın olduğu bütün yerler,onun konusuna girer. Çevrenin konusuna.. Yaşam,doğa ve çevre ayrılmaz önemli unsurlardır. Daha iyi bir yaşam onlarla olur ancak. Doğal kaynakların en iyi şekilde kullanılması da bu konunun içinde yer almaktadır.  Bir de huzurlu ve mutlu bir yaşam konusunu hiç unutmamak gerekir.

 

Dünyanın en eski konularından biri olan ve her zaman güncelliğini koruyan “ÇEVRE” için son yıllarda gayet olumlu çalışmalar yapılmaktadır. Duyarlı olan hemen herkesin çevreye sahip çıkmaya başlaması oldukça önemliydi. Burada “Çevre Gönüllülerinin” yaptığı,yapmakta olduğu her çalışma,her etkinlik en değerli konumdadır. En olumlu davranışlardan birdir. Örnek bir davranıştır!.

 

Doğal bir yapıya sahip olan,hava,toprak ve su gibi kaynakların insanların ve diğer canlıların yaşadığı bütün alanlar ÇEVRE olarak adlandırılıyor. Bu alanlar;denizler,akarsular,göller,ormanlar,kumsallar,dağlar,kırlar,bataklıklar ve parklar olarak bilinir. Bütün bu alanlar birleşerek doğal çevreyi oluştururlar. Kısacası tabiatın kendisi.. Tabiatın varlığıdır bunlar…

Bir de onu,"doğal ve yapay" çevre diye ikiye ayırmakta mümkün. Doğal çevre,kendiliğinden oluşan,insan eliyle yapılmayan ve doğal şartlarda gelişen bir ortamdır,diyebiliriz.. Yapay çevre ise;insanların kendi elleriyle,çeşitli malzemeler kullanarak yaptıkları ve yarattıkları bir ortamdır. Her ikisi de,hayat için ve yaşam alanları için çok önemlidirler.

“Çağdaş Çevre” bir yaşam alanıdır. Bir yaşam biçimidir.. Bu,her yer ve her alan için geçerlidir. Böyle güzel ve anlamlı bir çevrede yaşamak için herkese görevler düşüyor. Hem şu an yaşadığımız ortamı hem de gelecek nesillere bırakılacak yerleri korumak ve kollamak birinci ödevimiz olmalıdır.. EN İYİ DİLEKLERİMİZİ SUNARIZ!.