BİLİMİN YOLU

  • Yazar :Hayrettin Oğur
  • Eklenme Tarihi :09.08.2022 12:27

Burada,anlatmak istediğimiz bilimsel konulardır. Onun hayattaki yeri ve özelliğini yazmaya çalışacağız. Bu konu ilk çağlardan beri devam eder. Çağlar değişir, o da değişir. Onun yıllarla,asırlarla ve en önemlisi zamanla çok yakın bir ilgisi bulunmaktadır. Zaman bilimle akar,bilim zamanla.  "BİLİMİN YOLU" tarihler boyunca devam etmiştir.. Bilimsel icatların başladığı tarihlerden itibaren,bir çok yenilikler ve gelişmeler olmaya başladı. Bir bakıma,günlük hayatta, ama özellikle teknik hayatta çok olumlu katkıları olmuştur. Bir de bu konudaki ilerlemenin sanatsal anlamda da gayet iyi gittiğini söylemek gerekir. Ulaşıma,iletişime ve ticari yaşama da her zaman gerekli destekleri yapmakta olduğunu belirtelim. BİLİMİN HERKESE,HER YERE DEVAMLI FAYDASI VARDIR.. Bu,hep böyle devam etti. Böyle de devam edecektir.

 

Burada anlattığımız konunun tek başına hayatta yön verdiğini söylemek mümkün değildir.. O,söz konusu başlıklardan sadece bir tanesidir. Bu alan,en geniş alandır. Zira o,yaşamın kendi alanıdır. Yaşama katkı sunan her şey,devamlı ön planda olmalıdır. Bilimsel konuların  ise,özellikle ticari ve çalışma hayatında çok önemli bir yerlerinin olduğunu bir kez daha belirtelim. Onlar,teknolojiyle beraber geleceğe doğru akıp giderler.. Fakat "doğal yaşamı" da burada unutmamak gerekir. Hayat,ister teknik,ister doğal olsun;her zaman çok anlamlıdır,her zaman çok güzeldir. O halde,ona yakışmak için devamlı çalışıp,üretmeliyiz. Üreten ve çalışan insan da herkese mutluluk verir.

Mutluluk verenin kendisi de mutlu olur. Önce mutluğu verelim,sonra da mutlu olalım.. HAYATINIZINDA MUTLULUKLAR EKSİK OLMASIN!.