BİLİMDE SON VERİLER

  • Yazar :Hayrettin Oğur
  • Eklenme Tarihi :27.01.2023 11:30

Bilimin olduğu her yerde gelişme vardır. İlerleme vardır.. Onunla ileriye doğru akar yaşamın bir çok yönü. Yaşamı da kolaylaştıran odur. Hayatı daha bir yaşanır hale getiren de!. İlk buluşlardan bu yana devamlı yenilenen bilimin en çok doğal konulardan etkilendiğini söylemek mümkün. Tabiattaki hemen her şeyin bir tür yansımasıdır o. 

 

“Bilim çağdaştır” bilimsel bütün icatlar,çağdaş hayata dolayısız tesir etmektedir. Bu,her alan için geçerlidir. Sadece günlük yaşamı değil,o bir çok konuyu ve bir çok sektörü aynı anda etkileyebiliyor. Tabiattan esinlendiği için de,devamlı gelişmeye açık durumda. Onun yaşama katkıları saymakla bitmez. Katkısı,verimi ve etkisi her şeyden daha çoktur. 

“Bilim gereçektir.” Bilim;kanıtlanması mümkün olan,rasyonel ve nesnel bir olgudur. Aynı şekilde gözlenebilir ve deneylerle istaplanmış bir durumdur. Deneysel faaliyetlerin başlangıcı da denebilir.. Zaten onun içinde önce tasarı,sonra da deney,en sonunda ise uygulama aşamaları vardır. Yeni bir icat,önce bir çok testten geçtikten sonra hayata geçirilir. 

“Bilim gelecektir.” Bu kadar gerçek olan bilimin özellikle gelecekle yakın bir ilşikisi ve durumu da vardır. Yarınlarda yapılması gereken,uygulama alanına koyulması gereken hemen her teknolojik yenilikte onun eseri. Bilimin eserdir.. Bir çok araştırmacı onun verilerinden faydalanır. “Bilimsel veriler” yaşamın bir çok yerinde de kullanılmaktadır. 

Doğal kaynakların bilimsel yöntemlerle işlenmesi de bu konunun içindedir. Bir bakıma tabiat bilime yön veriyor. İnsan ihtiyaçlarının karşılanması ve en iyi şekilde yönetilmesi için sürekli bilime gereksinim duyulur.İletişimde,ulaşımda,eğitimde,sağlıkta,medyada onun verileri devamlı kullanılır. Bilim,hayatın konusudur!. SAYGILARIMIZI SUNARIZ!.