YAŞLILIĞA BAĞLI İŞİTME KAYBI NEDİR?

  • Yazar :DERYA BAKLACI / ODYOLOG
  • Eklenme Tarihi :12.09.2022 09:48

İnsanda yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma işitme organında da görülür ve işitme duyusu gün geçtikçe zayıflar. Yaşlılığa bağlı olarak gelişen işitme kayıpları tıp dilinde “ Presbiakuzi “ olarak adlandırılırlar. Sık rastlanan bu durumun nedeninde ise çoğunlukla üç olay bulunur;

 

 1- Kulağa giden damarların özelliklerini yitirip artık eskisi gibi kan taşıyamaması.

 

 2- İşitme sinirinin yaşla birlikte özelliğini kaybetmesi.

 

 3- Beyindeki işitme merkezinin özelliğini ve işlevini yitirmesi

 

 Yapılan çalışmalarda işitmenin ailesel olarak da farklılık taşıdığı ve bazı ailelerde daha erken yaşlarda işitme sorunu ortaya çıkabildiği gösterilmiştir. Yaşlının önceki yıllarda yaptığı iş ve meslek de bu tür kayıplarda etkili olabilir. Yıllarca gürültülü ortamlarda çalışmış bir orta yaşlı kişi bile işitme kaybına uğrayabilmektedir. Çocukluk yıllarında geçirilmiş orta kulak iltihapları veya operasyonları da işitmenin daha kolay yitirilmesine yol açabilir. Yaşlanmaya bağlı gelişen işitme kaybı, yavaş ilerleme gösterdiği için hastalar fark etmekte zorlanabilirler. Çoğunlukla hastalar, yakınlarının isteğiyle işitme merkezlerine ya da kulak burun boğaz hekimlerine başvururlar.

 

 YAŞA BAĞLI İŞİTME KAYBININ BELİRTİLERİ NELERDİR?       

 

 Gürültüde konuşulanı anlayamamak, telefonu duymakta zorluk çekmek, televizyonun sesini açma ihtiyacı duymak, birden fazla konuşmacının olduğu veya arka plan gürültüsü olduğu durumlarda konuşmaları takip etmekte zorluk çekmek, sesin nereden geldiğini anlayamamak işitme kaybı belirtisidir. En belirgin sorun işitmeden önce konuşmayı ayırt etme yeteneğinin azalmasıdır. ‘Sesleri duyuyorum ama anlayamıyorum’ en yaygın görülen şikayettir. Yaşa bağlı işitme kayıplarında çoğu kez kulak çınlaması da olaya eşlik eder bu nedenle mutlaka ayrıntılı muayene yapılmalıdır. Yaşlılığa bağlı işitme kaybı; sosyal izolasyon, iletişim becerilerinde zayıflama, depresyon, dikkat eksikliği gibi psikolojik belirtilere sebep olmaktadır. İşitme kaybı ilerledikçe bazı sesler unutulduğu için bunama riski de artmaktadır.

 

 Uzun yıllardır işitme kaybına sahip bireylerde işitme sinirlerinin etkilenmesi ile medikal veya cerrahi yöntemlerle düzelmeyen kalıcı işitme kaybı meydana gelir. Kulak Burun Boğaz hekiminin gerekli gördüğü odyolojik testler yardımıyla presbiakuzi tanısı konulabilmektedir. İşitme merkezlerinde hastanın işitme kaybının tipi, derecesi, el becerisi, kulak yapısı gibi birçok faktör göz önünde bulundurularak işitme cihazı uygulaması yapılmaktadır. Genellikle kalıcı bir işitme kaybı oluştuğu için işitme cihazından fayda görme oranı yüksektir. İşitme cihazı kullanmayan hastalarda işitme kaybı daha fazla ilerlediği için total işitme kaybına yol açabilmektedir. İki kulakta da işitme kaybı olan bireylerde çift cihaz uygulamasıyla birlikte sesleri kaçırmadan, konuşmaları daha net ayırt edebilmek mümkündür. İşitme sorununuz olduğunu düşünüyorsanız yapabileceğiniz en önemli şey profesyonel tavsiye almaktır. Bu nedenle vakit kaybetmeden, ertelemeden detaylı bir odyolojik değerlendirme yaptırmalısınız. Sorularınız için; ody.deryabaklaci@gmail.com mail adresi ile iletişime geçebilir, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki Hatay Akgün İşitme Merkezi’nde beni ziyaret edebilirsiniz.