İŞİTME KAYBI BUNAMA VE ALZHEİMER RİSKİNİ ARTIRIYOR!

  • Yazar :DERYA BAKLACI / ODYOLOG
  • Eklenme Tarihi :08.08.2022 10:18

İşitme; kişinin yaşam kalitesi açısından çok büyük önem taşıyor. Sahip olduğumuz beş temel duyudan biri olan işitme; sosyal, toplumsal ve fiziksel olarak günlük hayatımızın çok önemli bir parçasıdır. Öğrenmek, konuşmak, güvenliğimizi sağlamak, düşünebilmek, sosyal olabilmek, kısacası hayatımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için işitme fonksiyonu vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

 

İşitme kaybı sıklıkla konuşmaları duymada zorluk, söylenenleri anlamada sıkıntı, arkasından seslenildiğinde cevap alamamak, televizyon sesini yükseltmek veya ekrana yaklaşmak, kalabalık ortamlarda duyma ve algılamada bozukluk ile erkek seslerini daha rahat algılarken, kadın ve çocuk sesinde zorlanma gibi belirtiler gösteriyor.

 

İlerlemiş işitme kaybı, kişinin toplum içerisindeki yerini ve durumunu etkileyen, çok önemli bir sorun olabiliyor. Günümüzde yaşlılarda karşılaşılan unutkanlık, demans ve Alzheimer gibi hastalıkların işitme kaybı ile yakın ilişki içinde olduğu da biliniyor. İşitme kaybı en az 25 desibel olan kişilerde Alzheimer ve bunama oranı daha yüksektir. İşitme kaybı ilerledikçe bu risk artıyor. İşitme kaybı olan kişiler, işitmesi iyi olan kişilere göre sesi anlayabilmek için daha fazla uğraş verdiklerinden, beyin gücünü diğer aktivitelere ayırmakta zorlanıyorlar. İşitmeye odaklanmaktan dolayı hatırlama ve farkındalık gibi özelliklerden uzaklaşıyorlar.

 

İşitme kaybının tedavi edilmediği durumlarda, özellikle yaşlılarda kişilerin çevresinden uzaklaştığı ve anlama sorunları yaşadığı görülüyor. Çevresindeki sohbetlerde konuşulanları anlayamayan, televizyondaki bir programı takip edemeyen yaşlı bireyler daha çok strese giriyor. Bu nedenlerle sosyal çevrelerinden uzaklaşarak, izole bir yaşam süremeye başlıyor, yalnızlaşma depresyona, devamında ise hızlı yaşlanmaya ve demansa yani bunamaya neden oluyor.

 

Yaşlılığa bağlı işitme kayıplarında işitme cihazı kullanımı beynin daha fazla uyarılmasını sağlıyor, kişinin daha iyi işitmesini, konuşmaları anlamasını ve sohbet kabiliyetini artırıyor. Dolayısı ile bu kişilerin sosyal etkileşimleri daha fazla oluyor, kendini toplumdan soyutlamıyor. Bu şekilde işitme kaybının tedavi edilmesi ve işitme cihazı kullanımı ile demans ve Alzheimer hastalıkları riski de azaltılmış oluyor.

 

Siz veya yakınlarınızda işitme kaybı şüpheniz var ise erken tanı için ertelemeden işitme testinizi yaptırmanız gerekiyor.

 

Sorularınız için; ody.deryabaklaci@gmail.com mail adresi ile iletişime geçebilir, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki Hatay Akgün İşitme Merkezi’nde beni ziyaret edebilirsiniz.