Namaz sonunda sehiv secdesini nasıl yapmalıyız

  • Yazar :Adnan Arslan
  • Eklenme Tarihi :26.05.2023 15:53

Soru:Kurban hisseleri farklı fiyatlarda satın alınabilir mi veya satılabilir mi?

Cevap:Evet, caizdir. Kurban satıcısı bir hisseyi birine 1000₺ ye, başka birine 1100₺ ye hatta bir diğerine 500₺ ye satabilir. Hibe olarak bağış da yapabilir. Ancak hisse sahipleri  kurbana aynı kilo ve gramda ortak olurlar. Örnek; Büyükbaş hayvanın yedide bir hissesini 1000₺, yedide birini 500₺, yedide birini 2000₺, yedide bir hissesini 1500₺ ve bir hisseyi kendisine, iki hisseyi de hibe olarak iki kişiye verse bu caizdir. Ama şuna dikkat etmek gerekir ki bu örnek verdiğimiz kurbanın taksimi yedi eşit hisseye bölünmelidir. Herhangi birine fazla veya eksik hisse verilmez.Yani herbir hissedar kurbanın yedide birine sahip olmalıdır.

 

Soru:Bir büyükbaş hayvanın beş hissesini ben, iki hissesini de iki arkadaşım, birer hisse ortak satın alabilir miyiz?

Cevap:Evet, alabilirsiniz, caizdir. Ancak, aile içi kurbanı olmadığı için, hisse sahipleri arasında adil paylaşım yapabilme adına, teraziyle yediye taksim edilmelidir. Sonra kura çekilir ve beş hisseyi bir kişi, diğer iki hisseyi de  diğerleri birer hisse alırlar. Böylece son sınır yediye tamamlanmış olur. Hisseler tek olsun, çift olsun caizdir.

İki kameri yılını doldurmuş sığır, manda vb. ile beş yaşını doldurmuş deve gibi kusuru olmayan büyükbaş hayvanlar 7 hisseye kadar kurban olabilir. Önceden büyükbaş kurbanlık hayvan satın alınca 2 veya 3 gibi hisse sayısını sınırlarsanız daha sonra ortak alamazsınız. “Yedi hisseye kadar kurban niyetiyle ortağımız olabilir” diye niyetlenmek en doğru olanıdır.

 

Soru:Marketlerin sabit kiloda küçükbaş veya hisseli büyükbaş kurbanlık satması caiz midir?

Cevap:Hayır, caiz değildir. Çünkü kurbanlık küçükbaş veya hisseli büyükbaş hayvanlardan elde edilen etler farklı kilolarda olacağından bunları sabitlemek doğru değildir. Eğer elde edilen et miktarı sabit kilodan az olursa başkalarının hakkı alınmış olur, fazla olursa kişinin hakkı başkalarına geçer. Farklı kurbanlık hayvanların etlerini bu şekilde koli yaparak birbirine karıştırmamak gerekir.Kesilecek kurbanlık tayin edilmediği için marketlerden bu şekilde yapilan alışverişlerle sadece et satin alınmış olur ancak kurban ibadeti gerçekleştirilmiş olmaz.

 

Soru:Kurbanlık olarak satın aldığımız hayvanda, sonradan, kurban olmasına engel kusurlardan biri meydana gelirse, bu kusurlu hayvanı kurban olarak  kesmemiz caiz midir?

Cevap:Eğer zengin birinin satın aldığı kurbanda sonradan kurban olmasına  engel olan kusurlardan biri ortaya çıkarsa, bu hayvanı kesmesi caiz değildir. Onun yerine başkasını alıp, kesmesi gerekir.

Eğer fakir ise ve satın aldığı kurbanda sonradan bir kusur ortaya çıksa bile bu kusurlu hayvanı kesmesi caizdir. Yenisini alması gerekmez. Hatta fakir birisi böyle kusurlu bir hayvanı kurbanlık olarak bayramda kesebilir, caizdir. Çünkü bu onun için bir nafiledir. Ama kesim esnasında kusur meydana gelirse zengin olsun, fakir olsun bu hayvanı kesmesi caizdir. Yenisini almaları gerekmez.

 

Soru: Sabah Namazı vaktinde kaza namazı kılabilir miyim?

Cevap: Evet,kılabilirsiniz. İkindi namazından sonra,Akşam namazından önce de kaza namazı kılınabilir. Bu üç zamanda nafile namazı kılınmaz. Güneş doğarken, öğlen namazı vakti yaklaşırken ve akşam batarken, bu üç kerahat vaktinde kaza da nafile de kılınmaz.

 

Soru:Gerekmesi halinde namaz sonunda sehiv secdesini nasıl yapmalıyız?

Cevap:Sehven yani unutarak, yanılarak veya hataen  namazın farzlarından birinde geciktirme olursa veya namazın vaciplerinden birini terk etme veya geciktirme olursa bu noksanlık namaz sonunda iki secde ile o namazı tamam kılar. Buna sehiv secdesi denir. Sehiv secdesi şöyle yapılır;eğer yalnız namaz kılan ise şehadetten sonra salli / barik'ten önce sağa / sola selam verir, iki secde yapar ve yeniden tahiyyat, salli, barik, rabbena dualarını okur ve tekrar selamla namazını tamamlamış olur.

Eğer imam ise yalnız sağa selam verir ve münferidin (yalnız kılanın ) yaptıklarını yapar. Böylece imamın da cemaatin de namazı tamamlanmış olur.

Namazın vaciplerini kasden terk etmek tahrimen mekruhtur. kasden terk edenin namazı yeniden kılması vacibdir.