Namaz sonunda kaç sehiv secdesi yapmam gerekiyor?

  • Yazar :Adnan Arslan
  • Eklenme Tarihi :16.12.2022 13:12

Soru : Namaz kılıyorken bazen sehiv secdesi gerektiren iki, üç yanılmam oluyor. 

Cevap : Bir sehiv secdesi gerekir. Bir namazda birden fazla sehven yanılma olursa her biri için ayrı ayrı sehiv secdesi yapılmaz. Namaz içinde yanılarak (sehven) farzlardan bir kaçının gecikmesi veya vaciplerden bir kaçının terki veya gecikmesiyle biriken 3-5... sehiv secdesinin hepsine, namaz sonunda, sadece bir sehiv secdesi (iki secde) yapmak vaciptir.

 

Soru: Cenaze namazında “sübhâneke’yi ve celle senâüke“ ile okuyoruz. Ama diğer namazlarda okumuyoruz. Niçin?

Cevap: Rükû ve secdeli namazlarda ayet-i kerîme ve en azından meşhûr hadis derecesinde olan hadis-i şeriflerden başka bir şey okunmaz.  “ve celle senaüke” Ayet veya meşhûr hadis değildir. Beşer sözü olabilir. Beşer sözü normal namazlarda okunmaz. Manası: “senin övgün yücedir.”“Sübhaneke” bir tesbîhattır, duadır ve namazlarda okumak ibadettir.Cenaze namazı abdestsiz kılınması caiz olmayan ve ölü için duadan ibaret olan bir ibadettir.

 

Soru : Köyde sobaya veya ateşe karşı namaz kılmamız caiz midir?

Cevap : Yanmakta olan ocağa, sobaya ve ateşe doğru namaz kılmak mekruhtur. İnsan yüzüne karşı arada bir şey olmadan namaz kılmak da uygun değildir. Bununla birlikte bütün bu gibi durumlarda kılınan namazın iadesi de gerekmez. Namaz geçerlidir. Ancak namazın huşusunu da zedelememek gerekir.  Lamba, kandil gibi şeylere karşı ise namaz kılmanın mahzuru yoktur.

Yani mekruh değildir. Bir insanın arkasına karşı da namaz kılmak caizdir.

 

Soru : Cemaate namaz kıldırıyorken abdestim bozuldu. Ne yapmam gerekirdi?

Cevap : Namaz kıldırıyorken abdesti bozulan bir imam hemen sanki burnu kanıyormuş gibi eliyle burnunu tutar ve arkasındakini yerine alır. Bunu ( mihraba geçirme fiilini ) ya işaretle veya elbisesinden tutarak yapar. Buna İstihlaf  denir. Yerine geçirme işini sözlü yani konuşarak yapmak caiz değildir. Konuşarak yapmak hem İmamın hem de cemaatin namazını bozar.

Bunun için İmamın hemen arkasına duranın imamlık yapacak ilme sahip olması çok iyi olur.

Eğer imam birini yerine geçirmezse cemaatten biri geçer. Geçen kimse kalben imamlığa niyet eder.

Hiç kimse geçmezse  ve abdesti bozulan imam da camiden çıkmışsa cemaatin namazı bozulur.

 

Soru: Namaz kılıyorken kapatmayı unuttuğum cep telefonum çalarsa ve kapatırsam namazım bozulur mu?

Cevap: Namaz içinde namaza aykırı hareketlerimiz ya amel-i kalil (az hareket) olur ki; mekruhtur, günahtır, hoş karşılanmaz. Ama namaz bozulmaz ve sehiv secdesi gerekmez. Veya amel-i  kesir (çok hareket) olur ki namaz bozulur.Namazda bir elle yapılan hareket amel-i kalildir. Namazda baştan düşen takkeyi bir elle alıp tekrar başa koymak Namazı bozmadığı gibi telefona bir elle müdahale etmek de namazı bozmaz. Ama iki elle olursa namaz bozulur. Ve namazda çalan telefonu çalmasını uzatmadan ve kul hakkına girmeden hemen bir elle kapatmak gerekir.Ayrıca telefona, namazda çaldığında insanların huşusunu ve huzurunu bozan müzikler yüklenir ve namazda çalarsa vebal olur. Bunun için Müslüman tedbirini almalıdır.

 

Soru:Ev almak için para biriktirdim. Ama henüz ev alamadım. Bu para için zekat vermem gerekir mi?

Cevap: Evet, gerekir. Evi veya arabası olmayan birisi ev veya araba almak için para biriktirmiş ve nisap miktarının da üzerindeyse ve herhangi bir yer ile de anlaşma yapmamışsa ve üzerinden de bir kameri yıl  geçmişse zekatını vermesi farzdır.

Ancak ev veya araba satın almak isteyen biri, bir yerle sözlü veya yazılı anlaşma veya bağlantı yapmışsa o paranın zekatını vermesi gerekmez.

 

Soru ;  Dünya  ve Ahiret  hayatı Nedir ?                   

Cevap; Dünya ve ahiret hayatı, birbirinin devamı olan iki hayattır. İnsan ilk olarak dünya hayatına gözlerini açtığı için bu hayata “yakın hayat” anlamında “dünya hayatı”, dünyaya gözlerini yummasının ardından son olarak ahiret hayatına intikal ettiği için bu hayata da “sonraki hayat” anlamında “ahiret hayatı” denmiştir. Dünya hayatı, ebedî hayat olan ahiret hayatının kazanılacağı ve şekilleneceği yegâne yerdir. Bu nedenle insanın sonraki hayatta (ahirette) bulacağı şey, ilk hayatında (dünyada) iken elde ettiği şeydir (Necm, 53/39-42). İnsan, dünya hayatında kendisi için ne gibi bir hayır işlerse, ahirette Allah katında onun karşılığını bulacaktır (Müzzemmil, 73/20). “Dünya ahiretin tarlasıdır.” şeklindeki hikmetli sözde de ifade edildiği gibi, cennet, tohumunu bu dünyada ektiğimiz bir bahçe, cehennem de ateşini bu dünyadan götürdüğümüz bir yangın yeridir. Şu hâlde dünya hayatı son derece önemlidir ve kişinin yaşantısı doğrultusunda iyi ya da kötü olarak bir değere sahiptir.

 

Soru: Borçlu olan bir tanıdığım var. Durumunu biliyor ve üzülüyorum. Haberi olmadan zekat parasıyla borcunu ödersem, doğru yapmış olur muyum?

Cevap: Hayır, doğru olmaz. Fakirin haberi ve izni olmadan ödenen para zekat yerine geçmez. Sadaka olur. Ama bu fakirin ödeyemediği borcunu alacaklıya ödemeden önce borçlunun izni ve isteğiyle ödenirse, ödeyen de zekata niyet ederse bu ödeme zekat sayılır, sahih ve geçerli olur. Alacaklı da fakirin vekili olarak fakir adına bu zekatı almış olur.

 

Soru:Üç  adet yüzlük, Türk Lirası buldum. Ne yapmalıyım?

Cevap:Öncelikle bulduğumuz şey para veya eşya olabilir. Eğer alınmazsa bozulacak bir şey ise, onu almak ve sahibine vermek vacibdir. Bozulmayacak bir şey ise ( para veya eşya ) alabilir de almayabilir de. Alırsa zimmetine geçirmek için almamalıdır. Bu bir malı gasb etmek gibi olur. Sahibine vermek niyetiyle almalıdır. Ve çevreden şahitler tutmalıdır. Sahibi çıkarda isbat ederse, vermelidir. Sahibi çıkmazsa en yakın karakola veya jandarmaya teslim etmelidir. Eğer kendi yanında tutarsa, bu emanet hükmündedir. Sahibi bulununcaya kadar bir yıl kadar bir müddet ilan ederek tutmalıdır. Sahibi bulunmazsa , onun hayrına fakirlere dağıtır. Kendisi ihtiyaç sahibi ise, alabilir. Ama sahibi ilerde çıkar ve isterse ödemesi gerekir. Önemsiz bir şey ise fakirlere verir veya kendisi fakirse harcayabilir. Bekletmesi gerekmez.