NAMAZ KILMANIN BU KADAR GÜZEL OLDUĞUNU BİLİYORMUYDUNUZ

  • Yazar :Adnan Arslan
  • Eklenme Tarihi :09.12.2022 11:29
  • Güncelleme Tarihi : 09.12.2022 11:32

Soru:Hasta birisi namazını secde yapamayarak imayla kılıyorken üçüncü rekatta iyileşirse namazını rükû ve secde yaparak tamamlayabilir mi?

Cevap: Hayır, tamamlayamaz. Namazı yeniden kılması gerekir. Hasta birisi oturarak rükû ve secdeleri yaparak namazları kılıyorken namazı ayakta kılabilecek duruma gelirse namazın geri kalanını ayakta tamamlar. Yeniden kılması gerekmez. Çünkü ayakta duramayıp, rükû ve secdeleri yaparak namaz kılmakla, rükû ve secdeleri yapamayıp imayla namaz kılmak aynı şey değildir. Ancak rükû ve secdeleri yapamayacak derecede hasta olan namazını ima ile kılar. İmayla namaz; rükû ve secdeyi yapamayanların başla  işaret yaparak kılmalarına denir. Tabii başı secdede rükûdan biraz daha fazla eğmek gerekir. İma ile namazı kılan birisi namaz esnasında iyileşirse yani rükû ve secde yapar hale gelirse o namazı yeniden kılması farzdır.

 

Soru:Öğlen namazını  kılarken sayı belirtmem, yani “ Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğlen namazının 4 rekat olan farzını kılmaya “ diyerek niyet etmem gerekir mi?

Cevap: Hayır, gerekmez. Hiç bir namazın rekat sayısını niyet ediyorken belirtmek şart değildir. Gerekmez de. Namazları 2-3-4 rekat, diyerek niyetlerde sınırlamamak daha uygun olur. Allah u Teala’nın rahmet ve sevabı çoktur. Sevabını Allah’tan umduğumuz namazlarımıza O, kat kat sevap verebilir.Cemaatle kılıyorken “ uydum imama “   da   dememiz gerekir.

 

Soru:Sehiv secdesi yapmayı unuttum ve namazdan ayrıldım. Namazımı tekrar kılmam gerekir mi?

Cevap: Sehiv secdesi gereken biri, son oturuşta tahiyyatı okuduktan sonra iki secde ile yeniden tahıyyatı, salli, barik ve rabbena dualarını okuyarak namazını tamamlar. Sehiv secdesi vacibdir.

Eğer sehiv secdesi yapmayı unutur, yanılır veya kasten terk ederse bakılır ; namaza aykırı bir şey yani göğsünü kıbleden çevirme, konuşma, gülme, yeme,içme vb.haller olmamışsa, hemen sehiv secdeleri yapılır. Yok eğer namaza aykırı ( münafi ) bir şey yapılmışsa veya vakit kalmıyorsa ( örnek; sabah namazında sehiv secdesi yapacak olsa güneş doğacaksa ) sehiv secdelerini terk eder.Namazın iadesi gerekmez.

 

Soru: Üzerinde Allah lafzı, Ayet-i Kerime yazılı veya Kabe resmi olan seccadede namaz kılınır mı?

Cevap: Allah ( cc ) lafzı, Ayet-i Kerime vb. yazılı seccade, halı ve buna benzer sergilerin yere, ayak altına serilmesi caiz değildir. Kabe-i Muazzama vb. resimli seccadeler üzerinde namaz kılmak mekruhtur. Kılınan namazın iadesi gerekmez. Ancak, huşu içerisinde ibadet yapmak isteyenin dikkati dağılabilir. Şüphesiz namazda ayakta iken secde mahalline bakarız. Secde mahallindeki her türlü resim vb. namazda huşûya mani olabilir. Onun için, seccadeler sade olmalıdır.

 

Soru:Arkadaşım namaz kılmaya karar verdi. Ama hiç bir ayet ve dua bilmiyor. Namaz kılmalı mıdır ve nasıl kılmalıdır?

Cevap: Evet, kılmalıdır. Hiç bir ayet ve dua ezberinde değilse bile kılmalıdır. Namazın sevabından ve lezzetinden mahrum olmamalıdır. Çünkü kul hiç bir dünyevi şeyin karşısında eğilmez ama namazda alnını ayakları hizasına koyar ve “ Allah (cc ) “ der. Secde kulun yaradanına en yakın olduğu andır. Adeta kulun: “ Allahım sen o kadar büyüksün ki, ben o kadar küçüğüm ki, küçüklüğümün ifadesi alnımı ayaklarım hizasın koyuyorum. Ne olur beni affet...” dediği ve mutlu olduğu zamandır.

Evvela temizliğe dikkat eder, boy abdesti ve namaz abdesti almayı öğrenir. Namazın her bölümünde hiç bir şey bilmediği için “ Allah, Allah, Allah...” der ve namazını kılar. Elinden geldiğince İmam arkasında cemaat olup namazını kılar. Bu arada Fatiha’yı, İhlası,Ettehiyyatü’yü vs. yavaş yavaş öğrenir.Ama namazını ihmal etmez. Çünkü her büluğ çağına erene Allah’ın emridir.

 İsa aleyhisselam bir gün deniz kenarından geçerken nurdan yaratılmış bir kuş gördü. İnsan ona baktığı zaman nurunun aydınlığından gözünü açamazdı. Kuş gidip kendini çamura batırdı ve gidip denize girdi ve yine tertemiz olup parladı. Denizden çıkıp yine çamura battı ve gelip denize girip temizlendi. Bu hal tam beş sefer tekrar etti.

İsa aleyhisselam: "Bu kuş neden kendini çamura batırıyor, sonra çıkıp denize giriyor ve temizleniyor?" diye kuşun haline şaşırdı.

Allahü Zülcelal, İsa aleyhisselam'a şöyle vahyetti:

"Ya İsa! O, namazın temsilidir. Ahir zaman peygamberi Muhammed aleyhisselamın ümmeti namaz kıldığı zaman, aynı o kuşun denizde temizlenip nurlandığı gibi, hatalarından temizlenip nurlanacak. Yine hata yaparsa aynı kuşun çamura girmesi gibi zulmetle kaplanacak ve namaz kıldığı zaman tertemiz olacak. İşte namaz, insan için böyle kıymetlidir." Rabbim hakkıyla kılanlardan eylesin.