KOMŞUMUN İNTERNETİNİ KULLANMAM CAİZ Mİ?

  • Yazar :Adnan Arslan
  • Eklenme Tarihi :23.12.2022 14:43

KOMŞUMUN İNTERNETİNİ KULLANMAM CAİZ Mİ?

Soru: Komşumun evinde internet (Wi-Fi) var. Şifresini alıp, komşumun internetini kendi evimden kullanmam caiz midir?

Cevap: Hayır, caiz değildir. İnternet servisi sağlayan şirketin sözleşmesinde ev dışındaki başka kişi, daire ve kurumlarla paylaşıma müsaade edilmemektedir. Bundan dolayı evine internet bağlatan kimsenin şifreyi komşu daireye vermesi de, komşusunun şifreyi alıp kullanması da caiz değildir. Bu tür ihlaller ile sözleşmenin kapsamı dışına çıkmak uygun değildir. Yine sözleşme gereği internet sözleşmesinin yapıldığı mekanda bulunan (hane halkı ve misafirleri) herkes interneti kullanabilir. Hakkı olmayan bir şeyin iyiliği olmaz. Kullanan için de kullandıran için de helal değildir.

 

Soru: Ticari ortağım benim haberim ve iznim olmadan ortak malımızdan hem kendinin hem de benim zekatımı vermiş. Böyle benim rızam olmadan verdiği zekatım geçerli olur mu?

Cevap: Hayır, geçerli olmaz. Ortağın zekatı geçerlidir ama sizinki geçerli değildir. Siz ortağınıza; “benim hissemin zekatını da hesap et ve ver“ dememişseniz ve buna rağmen sizin zekatı vermiş ise bunu size geri ödemesi gerekir. Çünkü bu ticari ortaklıktır, ibadet ortaklığı değildir. Şirket ortakları birbirlerine ibadette de ortak değildirler.

Eğer ortaklardan biri diğerine zekatını verme konusunda vekalet verse ve o da ikisinin de zekatını hesap edip verse her ikisinin de zekatı ödenmiş olur.

 

Soru: Eti yenen ve yenmeyen kara hayvanları hakkında bilgi alabilir miyiz?

Cevap:-Etinin yenmesi helal olan kara hayvanlarından bazıları;

Koyun, keçi, sığır, manda, deve, deve kuşu, bağırtlak kuşu, tavuk, kaz, ördek, hindi, tavşan, geyik, dağ keçisi, ceylan, zebra, yabani sığır, çekirge.

-Etinin yenmesi haram olan kara hayvanlarından bazıları;

Domuz, köpek, kedi, tilki, keler, gelincik, aslan, kaplan, pars, leopar, panda, panter, jaguar, çita, puma, kurt, ayı, maymun, şempanze, goril, orangutan, babun, sincap, samur, sansar, sırtlan, fil, akrep, yılan, fare, tarla faresi, hamster, köstebek, kurbağa, kaplumbağa.

 

Soru: Namaz kılarken annem veya babam benden bir şey istese namazımı bozmam gerekir mi?

Cevap: Bu, duruma göre değişir. Nafile namaz kılarken anne/baba çağırır veya meşru bir şey isterse, kişi bu namazı bozar ve onlara itaat eder. Burada zaruret olsun olmasın fark etmez.

Ama farz namaz kılarken anne/baba bir şey isterse veya çağırırsa ve zarurette yoksa namazı bozmak gerekmez. Yok eğer zaruret ve bir ihtiyaç varsa bu çağıran baba/anne veya bir başka yabancı da olsa, o farz namazı bozmak ve yardıma gitmek vaciptir. Hatta  biri “imdat” diye yardım talep etse, müslüman cuma namazında dahi olsa bu sese kulak vermeli ve yardım isteyenin dinine, mezhebine, rengine veya ırkına bakmaksızın hemen namazı bozup yardımına koşmalıdır. Çünkü dinimizde bir insanı kurtarmak bütün insanları kurtarmak kadar sevaptır.

 

Soru:Yatarken dua ve zikir niyetiyle Kur’an-ı Kerim ve dualar okuyabilir miyim? Ne okumalıyım?

Cevap: Evet, okuyabilirsiniz. Ayakta, oturarak veya yan tarafına yatarak Allah Teala’yı zikretmenin mahzuru yoktur hatta tavsiye olunmuştur. Yatakta, uyumadan önce İhlas, Felak, Nas surelerini ve duaları, zikir ve dua maksadıyla okuyarak, kendimizi manevi muhafaza altına almamız caizdir.

Kur’an-ı Kerim’i abdest aldıktan sonra kıbleye dönerek saygı ve edeple okumak sünnettir. Aynı adabla dinlemek farz-ı kifayedir.

 

Soru : Kuran-ı Kerime göre Hz. Zekeriya ( A S ) duası nedir ?     

Cevap :  İsrâiloğulları Allah’ı ve ahiret gününü unutmuşlar, Peygamberlerin kanlarını dökecek kadar azgınlıklarını artırmışlardı.##Onların eziyetlerinden Hz. Zekeriyya da nasibini almış ve türlü musibetlere maruz kalmıştı. Kendisinden sonra halkının doğru yoldan ayrılacağından endişe eden Hz. Zekeriyya (a.s.) peygamberliği, hikmeti, Allah’a daveti miras alacak bir evlatla rızıklandırılmayı arzuluyordu. Yaşının hayli ilerlemiş olması, hanımının ise ihtiyar ve kısır olması ümitsizliğini artırsa da Allah’ın her şeye kadir olduğuna dair imanı duasına yön verdi: “Rabbim, dedi; kemiklerim zayıfladı, saçım başım ağardı. Ve ben, Rabbim, sana (ettiğim) dua sayesinde hiç bedbaht olmadım. Doğrusu ben, arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana bir veli (oğul) ver.” (Meryem, 19/4-5) Âlemlerin Rabbinden beklediği cevap hiç gecikmedi:##“…Allah sana, kendisi tarafından gelen bir Kelime’yi tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya’yı müjdeler.” (Âl-i İmrân, 3/39).

 

Soru: Hacda ve umrede ihrama girmek ne demektir?

Cevap: İhram; hac, umre veya her ikisini beraber yapmak isteyen birinin, normal zamanda yapması helal olan fiil ve davranışları kendisine haram kılmasıdır. Yoksa bazılarının zannettiği gibi, iki beyaz örtüye bürünmek demek değildir. İhram, hac ve umrenin şartıdır. Erkeklere yasak olan şeylerden biri de giyeceklerden birini GİYMEMESİdir. Hanımlar ihramlıyken normal elbiselerini giyerler. Ama erkekler ihramlıyken dikili, örülü veya dokulu hiç bir şey giyemezler. Giyerlerse ihram yasağı işlemiş olurlar. Yoksa,  iki beyaz ihram örtüsünün dikili, örülü veya dokulu olması caizdir. Örnek; palto dikili, örülü ve dokuludur. İhramlıyken biri bu paltoyu GİYEMEZ ama omuzlarına ATAR. Yani giymeyip üzerine atması caizdir. Burada önemli olan fiildir, eylemdir. Onun için halkımızın ihram dediği örtüyü giyilen atlete benzeyeceği için filketeyle tutturması mekruhtur.

 

Soru : Hocamızdan veya bilgisayardan Kur'an-ı Kerim’i baştan sona kadar dinlesek hatim yapmış olur muyuz?

Cevap :Hayır, hatim yapmış olmayız. Kur'an-ı Kerim’i sonuna kadar hoca efendiden, televizyondan veya bilgisayardan sadece dinlemek veya gözümüzle takip etmek sevaptır. Ancak bu hatim değildir. Hatim, Kur'an-ı Kerim’i başından sonuna kadar, ağzımızda harfleri yerinden çıkararak okumaktır. (Kıraat/tilavet etmektir.)

Mukabeleyi hem dinleyip, hem de okuyan kişi hatim yapmış olur.

Hanımefendiler mukabeleyi okuyarak takip ederken 3-10  gün ara vermek mecburiyetinde kalırlar ve daha sonra okuyamadıkları yerleri okurlarsa yine hatim yapmış olurlar.