Hayırlı kandiller olsun inşallah

  • Yazar :Adnan Arslan
  • Eklenme Tarihi :27.01.2023 11:33

 

Soru:Kandil gecelerinin gündüzünde tutulan nafile oruç kasden bozulsa keffaret gerekir mi?

Cevap: Hayır, keffaret gerekmez. Oruçta keffaret, vacib ve nafile oruçlardan gerekmez. Keffaret, sadece Ramazan ayında, Ramazanın farz orucu kasden (amden) bozulursa  gerekir.

Nafile oruç farz, vacib oruç olmayıp kişinin gönülden gelerek tuttuğu oruçtur. Bozulmaması çok iyi olur. Ama başlanmış nafile bozulunca, kazası vacib olur. Bu, oruç için de, namaz için de geçerlidir. Bozulan nafilenin kazasını tutuyorken bir kimse kazayı bozsa yine kaza gerekir.

Selam lar. Hayırlı kandiller olsun inşallah

 

Soru: Cuma günleri vefat etmiş bulunan annem ve babam için Yasin Suresini okuyorum. Doğru yapıyor muyum?

Cevap:Evet, caizdir. Vefat eden birinin yerine vekaleten hac yapmak nasıl caiz ise okuması ibadet olan Kur’an-ı Kerim’i tilavet edince meydana gelen sevabı anne ve babaya bağışlamak da caizdir.Tabi ki Kur’an-ı Kerim okunsun, anlaşılsın, hayata tatbik edilsin diye indirilmiştir. Aynı zamanda okumakta sevaptır.

Ancak cuma gece ve günleri sünnet olan Kehf Suresini okumaktır. Peygamber Efendimizin kendisi fiili olarak cuma günleri Kehf Suresini okurdu ve kavli olarak da bu sureyi okumamızı buyurmuşlardır. Yasin Suresi okunmasın, denilemez ama  tavsiye edilen Kehf Suresini okumaktır.

 

Soru: Namaz esnasında gözler nereye bakmalıdır?

Cevap: Gözler; kıyamda iken secde yerine, rükuda iken ayakların üstüne, Tahiyyatta iken dizlerine, secdede iken burnun iki yanına bakar. Sağa selam verince sağ omuza, sola selam verince sol omuza bakılır. Bunlar Adabdandır. Terki namazı bozmaz ve sehiv secdesi gerektirmez. Namaz tamamdır. Başka yerlere bakmak, gözleri yukarı dikmek mekruhtur. Gözlerini kapayarak daha huşuyla namazı kıldığını söyleyenin böyle yapması caizdir.

Kabe-i Muazzama'nın yanında namaz kılan kişinin Kabe’ye değil secde yerine bakması doğru olanıdır.

 

Soru: Kabir azabı diye bir şey var mıdır? Münker-Nekir kabirde soru soracak mıdır?

Cevap: Evet, kabir hayatı vardır. Kabir ya Cennet bahçesi veya Cehennem çukuru gibidir.

Evet, Münker-Nekir Melekleri; Rabbın kimdir?

Dinin nedir? Peygamberin kimdir? sorularını soracaklardır.

Kabir azabı vardır ve haktır. Şefaat vardır ve haktır. Kadere iman konusu İmanın altı şartından olmazsa olmazıdır. Biz Ayetler ve Hadislerle bunların hak olduğuna iman etmişiz.

Kuran’ dan herhangi bir Ayeti inkar, ayete; "bu Allah sözü değildir" demek, hafife almak, dalga geçmek, şüphe etmek kişiyi imanın dışına çıkarır. (Allah korusun) Kuran-ı Kerim Allah’ ın (cc) kelamıdır. Hem lafzı hem manası Mucizedir. Kıraatı ibadettir. Her harfine on sevap verilir. Hatim de duası da hafızlık da Sünnete uygundur. Bunlardan meydana gelen sevabı sağlara da ahirete göçenlere de bağışlamak CAİZ' dir.

Müslüman halkımızın itikadını bozmak, onları şüpheye sokmak isteyenleri Allah (cc) ıslah etsin.

 

Soru:Köyde, misafirlerimizi ağırlamak ve yemeklerde kullanmak için kestiğimiz kaz veya tavukların vb. tüylerinin yolunması için sıcak suya sokulmasının mahzuru var mıdır?

Cevap: Su kaynama derecesine ulaşmadığı sürece caizdir. Tüylerinin kolay yolunması için kaynar olmayan sıcak suda ( 50 - 60 dereceyi gecmese iyi olur ) bekletmeden hemen batırıp - çıkarmanın veya sudan geçirmenin mahzuru yoktur.

Fakat hayvanın iç organları temizlenmeden kaynar suya sokulursa, bu necaset ete sirayet eder ve etini yemek caiz olmaz.

 

Soru:Üç aylar denilen Recep, Şaban, Ramazan aylarında oruç tutmanın hükmü nedir?

Cevap: Ramazan ayını oruçlu geçirmek farzdır. Her ayın on üçüncü, on dördüncü, on beşinci günlerini oruçlu geçirmek müstehabdır.

Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Receb  aylarının perşembe, cuma, cumartesi günlerini oruçlu geçirmek müstehabdır.

Yalnız cuma veya yalnız cumartesi gününü oruçlu geçirmek tenzihen mekruhtur. Halk arasında Receb, Şaban ve Ramazan ayları üç aylar diye bilinir ve bu aylar mübarek aylardır. Recep ve Şabanı aralıksız, birbiri peşine oruçlu geçirmenin dinimizde delili yoktur. Fakat bu iki ayda nafile oruçlar tutmak çok sevaptır.

Receb ve Şaban aylarını en güzel şekilde değerlendirip varsa kaza oruçlarını tutarak geçirmek uygun olur, böylelikle oruç tutulması farz kılınan Ramazan ayına da borçsuz bir şekilde girilmiş olur.

 

Soru:Hem Receb ayında nafile oruç tutmak, hem de Ramazan’da tutamadığım günlerin kazasını yapmak istiyorum. İkisine bir niyet olur mu?

Cevap: Hayır, olmaz. Kaza orucunun niyeti ayrı, Receb ayı nafile orucunun niyeti ayrıdır. Kaza oruçlarının niyeti kesinlikle imsaktan önce olmalıdır. Nafile oruç olan, Receb ayında tutulan nafile oruçlarının niyeti imsaktan sonra kuşluk vaktine kadar da yapılabilir. Nafile oruca niyet eden kaza orucunu tutmuş olmaz. Kaza orucuna niyet eden Receb’in nafile orucunu tutmuş olmaz. Bir gün için sadece bir oruca niyet edilebilir ve bir oruç tutulabilir. Hem kaza ve hem de nafile için aynı gün oruç tutulmaz.