Babam vefat etti. Kabrini ziyaret ettiğimizde bizim selamımızı ve dualarımızı duyar mı

  • Yazar :Adnan Arslan
  • Eklenme Tarihi :02.12.2022 09:15

Cevap: Evet, Allah’ın izniyle duyar. Peygamber Efendimiz (s. a. v.), Bedir savaşının ölen müşrikleriyle konuşmuştur. Onların da kendisini duyduklarını ashabına bildirmiştir. Kabristana ziyarete gidildiğinde orada defnedilmiş bulunan bütün merhum-merhumeye selam vermek sünnettir. Dünyada kalan akrabaların yaptıkları iyi-kötü, hayır-şer, sevap-günah  amelleri, ölmüş bulunan yakınlarına Allah’ın izniyle haber verilir ve onlar bu durumlarına sevinir veya üzülürler.

 

 

Soru:Ayağımıza giydiğimiz mestlerin üzerine mesh etmenin müddeti ne kadardır? Bu müddetin başlangıçı ne zamandır?

Cevap:Bu müddet, mukim olan biri için bir gündür,  yani 24 saattir. Seferde olan yolcu ve misafirler için ise üç gündür, yani 72 saattir.

Bu müddetin başlangıcı ayaklara giyilen mestlerin giyilme anından itibaren değil ayağa giyildikten sonra abdestin ilk bozulmasıyla başlar. Yoksa mestler üzerine ilk mesh etmekle başlamaz.

Bu müddet ( 24 , 72 ) dolduğunda eğer kişi abdestli ise sadece mestlerini  çıkarır ayaklarını yıkar ve  ibadetlerini yapar. Yok eğer müddet dolduğunda abdestsiz ise  ayaklarını da yıkayarak tam abdest alır.

 

Soru:Sabah işe gitmem için 06:15 de servise biniyorum. İmsak 06:20 de oluyor. Sabah ezanı 06:45 de okunuyor. İmsaktan önce namaz kılabilir miyim?

Cevap:Hayır, kılamazsınız. Sabah namazının vakti imsaktan sonra başlar güneş doğuncaya kadar devam eder. İmsaktan önce veya güneş doğduktan sonra kılınmaz. Güneş doğup, kerahat vakti çıktıktan sonra öğlen namazından önce, kerahat vaktine kadar sünnetiyle beraber eda değil kaza edilir.

Ezan, sabah namazı vakti içerisinde herhangi bir zamanda okunabilir. Ezan, namazın sünnetlerindendir. Ezan, vaktin sünneti değildir. Hiç ezan duyulmasa bile vakit içinde namaz kılınabilir.

İmsaktan sonra güneş doğmadan önce sabah namazını kılmak farzdır.En güzeli işleri namaza göre düzenlemektir.

 

Soru:Ayaklarına mest giyen ve üzerine mesh eden, ayaklarını yıkayanlara imamlık yapıp namaz kıldırabilir mi?

Cevap: Evet, kıldırabilir. Mestler üzerine mesh etmek de yıkamak gibidir. İmamlık yapabilecek kapasiteye sahip olan kimsenin mestler üzerine mesh yaparak aldığı abdestle, ayaklarını yıkayarak abdest almış olanlara imamlık yapması caizdir.

Hatta; teyemmüm abdesti alan suyla abdest alanlara, ayakta duramayıp oturarak rüku ve secdeyle namaz kılan birinin ayakta namaz kılanlara imamlık yapmasının da mahzuru yoktur caizdir.

 

Soru:Gerekmesi halinde namaz sonunda sehiv secdesini nasıl yapmalıyız?

Cevap:Sehven yani unutarak, yanılarak veya hataen  namazın farzlarından birinde geciktirme olursa veya namazın vaciplerinden birini terk etme veya geciktirme olursa bu noksanlık namaz sonunda iki secde ile o namazı tamam kılar. Buna sehiv secdesi denir. Sehiv secdesi şöyle yapılır;

eğer yalnız namaz kılan ise şehadetten sonra salli / barik’ten önce sağa / sola selam verir, iki secde yapar ve yeniden tahiyyat, salli, barik, rabbena dualarını okur ve tekrar selamla namazını tamamlamış olur. 

Eğer imam ise yalnız sağa selam verir ve münferidin (yalnız kılanın ) yaptıklarını yapar. Böylece imamın da cemaatin de namazı tamamlanmış olur.

Namazın vaciplerini kasden terk etmek tahrimen mekruhtur. kasden terk edenin namazı yeniden kılması vacibdir.

 

Soru:Çok sevdiğim, yakın dostum İstanbul'da salgın hastalıktan dolayı vefat etti. Ben  Hatay’da yaşıyorum. İçinde bulunduğumuz hassas dönem nedeniyle cenaze namazına katılamadım.  Hatay’da gıyaben cenaze namazı kılabilir miyim?

Cevap:Cenaze namazı farz-ı kifayedir. Hazır bulunan cenaze için kılınır. Ancak Şafii alimlerimiz (Allah onlardan razı olsun) gıyaben cenaze namazı kılmayı caiz görmüşlerdir.

 

Soru:İki rekatlı namazda birinci rekatta Fil Suresini , ikinci rekatta Maun Suresini okudum. Sehiv secdesi gerekir miydi?

Cevap:Hayır, sehiv secdesi gerekmez. Ama tenzihen mekruhtur. Kıraatte ( Namazda Kur'an'dan okuma ) sünnet olan, sureleri/ayetleri peş peşe veya en az iki sure/ayet atlayarak okumaktır. Namazın vaciplerini terk etmek tahrimen mekruhtur ve sehiv secdesi gerekir. Namazın sünnetlerini terk etmek ise tenzihen mekruhtur ve sehiv secdesi gerekmez. Birinci rekatta Fil Suresi okundu ise ikinci rekatta sünnete uygun olan; ya Kureyş Suresini veya en az iki sure atlayarak Kevser Suresini veya Nas Suresine kadar takib eden herhangi bir sureyi okumaktır. Birinci rekatta Kevser Suresini okuyanın ikinci rekatta Kafirun Suresini  okuması mekruhtur. sünnete uygun olan ise İhlas Suresinin okunmasıdır. Vitir namazının birinci rekatında Asr Suresini, ikinci rekatında Kevser Suresini ve üçüncü rekatında da İhlas Suresini okumak ise sünnete uygun bir kıraattır.