Adnan Arslan Cevaplıyor

  • Yazar :Adnan Arslan
  • Eklenme Tarihi :20.05.2022 08:39

Soru:Bir büyükbaş hayvanın beş hissesini ben, iki hissesini de iki arkadaşım, birer hisse ortak satın alabilir miyiz?

Cevap: Evet, alabilirsiniz, caizdir. Ancak, aile içi kurbanı olmadığı için, hisse sahipleri arasında adil paylaşım yapabilme adına, teraziyle yediye taksim edilmelidir. Sonra kura çekilir ve beş hisseyi bir kişi, diğer iki hisseyi de  diğerleri birer hisse alırlar. Böylece son sınır yediye tamamlanmış olur. Hisseler tek olsun, çift olsun caizdir.

İki kameri yılını doldurmuş sığır, manda vb. ile beş yaşını doldurmuş deve gibi kusuru olmayan büyükbaş hayvanlar 7 hisseye kadar kurban olabilir. Önceden büyükbaş kurbanlık hayvan satın alınca 2 veya 3 gibi hisse sayısını sınırlarsanız daha sonra ortak alamazsınız. “Yedi hisseye kadar kurban niyetiyle ortağımız olabilir” diye niyetlenmek en doğru olanıdır.

 

Soru:Koyun kurban adayan bir kimsenin, onun yerine keçi kesmesi caiz midir?

Cevap: Evet, caizdir. Koç, koyun veya keçi bu konuda aynıdır. Bu küçükbaş hayvanlar kurban olma konusunda birbirlerinin yerine kesilebilirler. Koç adanmışsa onun yerine koyun veya keçi kesmek caizdir. Hatta büyükbaş hayvana  hisse olmak bile caizdir.Bir kimse adak, akika, hedy ( hacda kesilen kurban ), velime ( düğün ziyafeti için kesilen kurban ) veya udhiye ( kurban bayramında kesilen kurban ) kurbanlarını ibadet manası taşıdıkları için  büyükbaş hayvanda toplayabilir. Yalnız adak kurbanını ayırıp fakirlere dağıtması vaciptir.

 

Soru: Bir sığırı iki, dört, altı hisse yani çift hisse kurban kesebilir mi?

Cevap:  Evet, kesebilirler. Büyükbaş hayvan olarak sığır ve deve  birden yediye kadar, ibadet niyeti olanlar, kurban hissedarı olabilirler. Kurban niyetiyle ilk karar verildiği zaman; “ben bu kurbanlığı iki kişi (iki hisse) için satın alıyorum“ demesinler. Çünkü ilerde başka ortaklar da alabilirler. Küçükbaş kurbanlık hayvanlar ise tek hisseliktir. Bir koç veya koyun bir kişi için kurban edilir. Yine bir keçi bir kişi için kurban edilir.

 

Soru: Kadının kestiği tavuğun ve kurbanlık hayvanın eti yenir mi?

Cevap: Evet, yenir. Bütün İlmihal kitaplarında yazar;

İster kurbanlık ister diğer hayvanlardan olsun, ister büyükbaş ister küçükbaş hayvan olsun kadın veya erkek “Besmele“ çekerek kesmiş ise, eti yenen bütün hayvanları yemek caizdir ve caizliğinde hiç şüphe yoktur.

Hayvanı boğazlamak bazı erkeğe de kadına da zor gelebilir. Bu kişinin tabiatıyla alakalıdır.

Eti yenen hayvanı kesen hanımefendinin genç, yaşlı hangi halde olursa olsun kestiği yenir, helaldir.Abdestli kesmek en uygun olanıdır.

Soru:Bir buzağım var. Onu kurban bayramında kesmek istiyorum. Ama bayramın birinci günü itibariyle iki yaşını doldurmasına  17 gün kalıyor. Bunu kurban kesebilir miyim?

Cevap:Evet, kesebilirsiniz. Siz miladi takvime göre hesap  yapıyorsunuz. İbadetler, namaz hariç (Namaz vakitleri güneşin hareketine göredir.) kameri ay hesabına göredir. Bir kameri yıl 354 gündür. Güneş takvimi ile arasında bir yılda 11 gün fark vardır. İki yılda toplam 22 gün fark eder. Sizin kurbanınızın güneş takvimine göre 17 günü eksiktir. Ancak bu buzağı kameri takvime göre iki yaşını doldurmuştur. Ve kurban edilmesi caizdir. Koyun ve keçinin kurban edilebilmesi için 1, devenin 5, sığırın da 2 yaşını bitirmiş olması gerekir. Yalnız koyun 6 ayını bitirmiş olup bir yaşını doldurmuş  gibi gösterişli ise onu da kurban etmek caizdir. “Anası gibi gösterişli ise kurban olur.“ sözü doğru değildir. Çünkü anası zayıf ve gösterişsiz olabilir.

Kurbanlık hayvanlar,  bu yaşları tamamlamamışlarsa kurban etmek caiz olmaz.

 

Soru:Bir tüccara kullanmak üzere şartlı olarak yüz bin türk lirası verebilir miyim?

Şartım; verdiğim paramın tamamını  bana geri verinceye kadar her ay bin türk lirası bana vermesidir. Bu parayı almam caiz midir?

Cevap: Hayır, böyle bir şartla parayı kullanması için tüccara vermek caiz değildir. Bu faizli bir muameledir ve helal olmaz.

Fakat,  dinimizin helal kabul ettiği bir işle meşgul olan tüccara, kâr-zarar ortaklığı şartıyla para verebilir.  Şöyle ki; “ Sana, bu ticari işte kullanmak üzere şu kadar para vereceğim, her ay veya her yıl kârın yüzde onbeşini bana ödeyeceksin.” diyen birisi,  hissesi oranında zarara da ortak olmak şartıyla, bu parayı alabilir, caizdir. Bu bir şirket ortaklığıdır. Ortak olduğu nisbette zarara da ortak olması muameleyi faizli olmaktan çıkarmaktadır.