Adem A.S Kaç yıl yaşadı, ve Yerine kimi Halife Tayin etti ?

  • Yazar :Adnan Arslan
  • Eklenme Tarihi :20.01.2023 09:35

Soru: ezan matik ile ezan okutmanın mahsuru var mıdır.?

Cevap: evet vardır. Kayıttan okutmak ezanı hafife almaktır. Sünnet yerine getirilmiş olmaz. Ezan namazın sünneti olup, okunduğu vakit için namaza davettir. Aynı zamanda ezan, İslam’ın namaz ve Hac gibi  şiarındandır. Yani yerine getirilmesi mutlaka gerekli olan İslam’ın sembollerindendir. Önceden hazırlanmış bir ses ile yerine getirilmiş olmaz sadece ezan matik değil kaset, CD ve benzeri ses kaydedilen cihazın okuduğu ezanlarla da Sünnet yerine getirilmiş olmaz. Uygun değildir ezanın saygınlığını basite indirgemek tir . Doğru olan ise, ezanı Muhammediyi hayatta olan bir Müezzinin canlı olarak okuması, namaz vaktinin girdiğini cemaate ilan etmesidir.

 

Soru: Adem A.S Kaç yıl yaşadı, ve Yerine kimi Halife Tayin etti ?

Cevap: Adem aleyhisselam kırkbin evladını gördü.

Vefatına yakın oğlu Şit aleyhisselamı çağırdı huzuruna:

- Ya Şit!

- Buyur baba.

- Sana beş vasiyetim var.

- Emret babacığım!

- Bir, dünyaya gönül bağlama!

İki, bir iş yaparken, sonunun nereye varacağını düşün!

Üç, kadın sözüyle hareket etme! Çünkü onlar hissi davranırlar.

Dört, bir işe başladığında, kalbine sıkıntı gelirse o işi yapma! Beşincisi ve en mühimi, alnında parlayan “Nur”, ahir zaman Peygamberi Muhammed Mustafa’nın “sallallahü aleyhi ve sellem” nurudur.

Bu Nuru iyi muhafaza et!

Oğlu Şit aleyhisselam;

- Baş üstüne babacığım! dedi.Ve sordu peşinden:

- Babacığım! Muhammed aleyhisselamdan çok bahsediyorsun. Allah katında sen mi kıymetlisin, O mu?

- O kıymetli evladım.

- Neden babacığım?

- Çünkü Cenâb-ı Hak, bana vermediği altı fazileti

Onun ümmetine verdi oğlum.

Şit aleyhisselam merak etti:

- Onlar nedir babacığım?

-??Birincisi, Hak teâlâ bir hatamdan dolayı beni Cennetten çıkardı. Onun ümmeti çok günah yapsalar da yine Cennetine alır.

??İkincisi, benim hatamı, bütün yer ve gök ehli duydu.

O ümmetin binlerce günahını örter, göstermez.

??Üçüncüsü, beni, bir hatam sebebiyle Havva’dan ayırdı.

Onun ümmetini, binlerce günahları olsa da, eşlerinden ayırmaz.

??Dördüncüsü, ben üçyüz yıl ağladıktan sonra tövbem kabul olundu. Onlar ise sadece pişman olsalar, affolurlar.

??Beşincisi, ben bir hata işlemekle, üzerimden Cennet elbisesi alındı. Onlar, nice günahlar işlese de elbiseleri alınmaz.

??Altıncısı, bana, tövbem kabul olunması için Arafat’a gitmem emrolundu.

Onlar ise gönülden pişman olup,

“Affet ya Rabbi!” deseler, Hak teâlâ; “Affettim!” buyurur.

Son olarak; - Ey evladım! Ecelim yaklaştı.

Benden sonra halifem ol!

buyurdu.Ve ruhunu teslim etti.Vefat ettiğinde “bin” yaşındaydı.

 

Soru: Ayaklarımdaki rahatsızlığımdan dolayı doktorum varis çorabı giymemi  söyledi. Bu çorabı çıkarmamam gerekiyor. Nasıl abdest alacağım?

Cevap: Eğer doktor, kişiye varis çorabı giymesini ve çıkarmaması gerektiğini söyledi ise bu tedaviyi dikkatle uygulamak gerekir.

Abdest gerekince, alçıda ve bez sargıda olduğu gibi varis çorabı üzerine mesh etmek caizdir. Varis çorabının üzerine her abdest almada bir defa mesh edilir. Yalnız ayaklarımızdan görünen kısımlarının yıkanması farzdır.Bu çorapları abdestli - abdestsiz giymek farketmez. Mesh ile o uzuv hükmen yıkanmış sayılır.

Eğer varis çorabının çıkarılmaması gerekiyorsa boy abdestinde de üzerine mesh etmek caizdir.

Varis çorabı, alçı veya bez sargı üzerine mesh eden birisi sahibi özür gibi her vakit abdest almaz. O meshle birden fazla vakit namazı kılabilir ve kıldırabilir.

 

Soru:Bir camide cemaat farzı kıldıktan sonra ikinci kez cemaat yapılır mı? İkinci cemaatin kamet getirmesi gerekli midir?

Cevap: Cemaatle beş vakit namaz kılınan camide namaz kılındıktan sonra aynı mihrapta ezanla, kametle ikinci cemaatin namaz kılması mekruhtur. Ancak caminin mihrabından başka yerinde; ezan ve kamet okumadan 2.,3.,4.,... cemaatle veya tek başına namaz kılmak caizdir.

Ancak caminin son cemaat yerinde, tesislerde, kırlarda vb.yerlerde oluşan her cemaatte kamet getirmek sünnettir.

 

Soru:Tavaf namazını hemen tavafın peşine kılabilir miyiz? Mesela sabah namazını kıldıktan sonra tavaf yapsak, bu tavafın namazını ne zaman kılmalıyız?

Cevap: Farz ve vaciplerin kazasını veya sünnet namazları kılmanın mekruh olduğu vakitlerde tavaf namazı kılmak da mekruhtur. Kılmamalıdır.

Eğer tavaf, üç kerahat vaktinde veya sabah ve ikindi namazından sonra yapıldıysa o tavafın namazını o vakitte kılmak mekruhtur. Sabah namazından sonra tavaf yapıldıysa bu tavafın namazı, güneş doğduktan ve kerahat vakti çıktıktan sonra ( 45 dakika sonra ) kılınabilir. Diğer mekruh vakitlerde yapılan tavafların namazı da mekruh olmayan vakitlerde kılınır.Her tavaftan sonra iki rekat  münferiden namaz kılmak vacibdir. ( yani teker teker kılınır. Hakkında delil olmadığı için tavaf namazı cemaatle kılınmaz. ) 

Eğer biliyorsak, birinci rekatta fatihadan sonra kafirunu, ikinci rekatta fatihadan sonra  ihlas süresini okuruz. Bilmiyorsak bildiğimiz yerleri okumakta caizdir.Tavaf namazı kılmadan peş peşe tavaf yapmak mekruhtur.

 

Soru: Kabir azabı diye bir şey var mıdır? Münker-Nekir kabirde soru soracak mıdır?

Cevap: Evet, kabir hayatı vardır. Kabir ya Cennet bahçesi veya Cehennem çukuru gibidir.

Evet, Münker-Nekir Melekleri; Rabbın kimdir?

Dinin nedir? Peygamberin kimdir? sorularını soracaklardır.

Kabir azabı vardır ve haktır. Şefaat vardır ve haktır. Kadere iman konusu İmanın altı şartından olmazsa olmazıdır. Biz Ayetler ve Hadislerle bunların hak olduğuna iman etmişiz.

Kuran’ dan herhangi bir Ayeti inkar, ayete; "bu Allah sözü değildir" demek, hafife almak, dalga geçmek, şüphe etmek kişiyi imanın dışına çıkarır. (Allah korusun) Kuran-ı Kerim Allah’ ın (cc) kelamıdır. Hem lafzı hem manası Mucizedir. Kıraatı ibadettir. Her harfine on sevap verilir. Hatim de duası da hafızlık da Sünnete uygundur. Bunlardan meydana gelen sevabı sağlara da ahirete göçenlere de bağışlamak CAİZ' dir.

Müslüman halkımızın itikadını bozmak, onları şüpheye sokmak isteyenleri Allah (cc) ıslah etsin.