Tasarruf yükü basın emekçisinin sırtına bırakılamaz - Hatay Gazetesi

Tasarruf yükü basın emekçisinin sırtına bırakılamaz

  • Eklenme Tarihi :08.06.2024 | 07:24
  • Muhabir :Haber Merkezi

Tasarruf yükü basın emekçisinin sırtına bırakılamaz

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, yaptığı basın açıklamasında kamuda tasarruf genelgesi kapsamında yerel basına yönelik kısıtlamayı eleştirdi. Demokrasilerde basın özgürlüğünün önemini vurgulayan Avşar, “Tek kaynağı reklam, ilan ve abonelik olan yerelin sesi, demokrasinin soluğu yerel basın tasarruf gerekçesiyle kısıtlanamaz” dedi.

“Basın hürriyeti ve haber alma özgürlüğü anayasal bir haktır.”

“Demokrasilerde basın hürriyeti ve haber alma özgürlüğü anayasal bir hak olarak amasız, fakatsız tanımlanır” diyen Avşar, yerel basının demokrasinin temel taşlarından biri olarak kabul edildiğini ifade etti. Avşar, “Bu anlayış yerele indikçe, kırsala yayıldıkça demokrasi daha da kökleşir. Bu yaklaşımla yerelin sorunlarını merkeze iletmek, gündeme getirmek, çözümü noktasında kamuoyunun oluşmasını sağlamak gibi çok önemli fonksiyonu olan yerel basının tasarruf tedbirleri çerçevesinde ilk sıraya konulması çok manidardır.” diye konuştu.

“Tasarruf yapılması gereken onca iş varken demokrasinin soluğu yerel basın emekçilerinin sırtına bu yükü yıkmak kabul edilemez.”

İktidarın tasarrufu yanlış yerde yaptığını belirten Avşar, şöyle konuştu:

“Bir taraftan milyonluk kamu-özel iş birlikleri dururken, kamu ihale yasası ‘istisnalar yasasına’ dönüşmüşken, denetimsiz varlık fonu ortadayken, ana saraylar, yavru köşkler peş peşe tahsis edilirken, özel uçaklar ring atarken tasarruf tedbirleri diye neredeyse tek kaynağı reklam, ilan ve abonelik olan yerelin sesi, demokrasinin soluğu yerel basın emekçilerinin sırtına bu yükü yıkmak kabul edilemez.”

“Tasarruf tedbiri bahanesiyle basının sesi kesilerek haber alma özgürlüğünden tasarruf yapılamaz.”

 Avşar, yerel gazetelerin birçoğunun kapanacağına, küçülmeye gideceğine, binlerce gazeteci emekçinin işsiz kalabileceğine dair uyarılarda bulundu.

Yerel basının yerel problemlerin duyurulmasında ve çözümünde önemli bir işleve sahip olduğunu aktaran Avşar, bu olumsuz durum nedeniyle yerel problemlerin tartışmaya açılamayacağını, ilgililere duyurulmayacağını dile getirdi. “Yerelin problemi günbegün büyüyecek” uyarısını yapan Avşar, “Bundan dolayı bu durum belki de en son başvurulabilecek bir tedbir olabilir. Tasarruf tedbiri bahanesiyle basının sesi kesilerek haber alma özgürlüğünden tasarruf yapılamaz. “ dedi.

“Bu yanlıştan derhal dönmelidir.”

 Hükümete “yanlıştan dönün” çağrısı yapan Avşar, “Bu yanlış karar, basının görevini yapamaz duruma gelmesine ve halkın haber alma özgürlüğünün kısılması anlamına gelmektedir.” diye konuştu. Avşar, “İlgili kurumun bu gerçeği görerek hareket etmesi, bu yanlıştan derhal dönmesi ve alınan kararı acilen iptal etmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.