Prof. Dr. Sevtap Yokuş: AYM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi davranmak zorunda

  • Eklenme Tarihi :11.11.2023 | 12:02
  • Muhabir :Hatay Gazetesi

Prof. Dr. Sevtap Yokuş: AYM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi davranmak zorunda

Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi ile ilgili verdiği karar kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Anayasa Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Sevtap Yokuş, yargı erkleri arasında çatışmaya değinerek neden olan hukuki düzenlemelere açıklık getirdi. Prof. Dr. Yokuş, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruları inceleme yetkisi tanındığında beklenenin Türkiye İnsan Hakları Mahkemesi’ne dönüşmesi olduğuna dikkat çekti. Anayasa Mahkemesi’nin, bireysel başvuruları incelerken, büyük oranda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi davranma zorunluluğu duyduğunu ifade etti. “Prof. Dr. Yokuş, “Olması gereken de budur. Nitekim Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da etkili bir iç hukuk yolu olarak kabul edilmiştir. Etkili iç hukuk yolu olarak kalması da özgürlükleri koruma işlevini yerine getirmesiyle olanaklıdır.” Diyerek görüşlerini dile getirdi.

Prof. Dr. Yokuş, Anayasa’nın 90. maddesinin hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını, Türkiye’de kanunların uygulanmasına üstün tuttuğunu hatırlattı. Anayasa Mahkemesi’nin, bireysel başvurularda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yorum biçimini benimsemek durumunda olduğunu belirtti. “Bu da aynı zamanda 90. madde çerçevesinde Anayasa gereğidir” dedi. 

AYM’nin yetkileri neler?

Anayasa’yı yorumlamak ve nitelendirmenin Anayasa Mahkemesi’nin yetkisinde olduğunun altını çizen Yokuş, “Yasama organının hukuka ve Anayasa’ya uygunluk açısından denetimi de Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerindendir. Yürütme işlemlerinden Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini denetlemek de Anayasa Mahkemesi’nin yetkisi dahilindedir. Bu denetimler, hukuka bağlı devleti sağlamada zorunludur.” değerlendirmesini yaptı. Anayasa’nın 153. maddesinin son fıkrasına da değinen Yokuş, buna göre Anayasa Mahkemesi kararlarının, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri de bağladığına hükmedildiğini kaydetti. Yokuş son olarak, “Tüm bu belirlemeler ışığında, Anayasa Mahkemesi’ne karşı Yargıtay’ın girişiminin aynı zamanda Anayasa’yı ihlal anlamına da geliyor. Bu girişim, Türkiye’nin Anayasa tarihine, yargıda siyasallaşmanın en keskin örneği olarak geçecektir.” dedi.