Mullaoğlu kanun teklifi verdi

  • Eklenme Tarihi :06.01.2024 | 11:10
  • Muhabir :Haber Merkezi

Mullaoğlu, TBMM Başkanlığı’na “İmar Kanununda” değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi verdi.

Mullaoğlu kanun teklifi verdi

Depremlerden etkilenen illerimizde binlerce bina yıkılmış, birçok bina da ağır hasarlı, orta hasarlı, az hasarlı hale gelmiş ya da hasarsız olarak kayda geçmiştir.

 

Bu binalardan hasarsız ve az hasarlı olanların kullanımına izin verilmiş, acil yıkılacak olanlar yıkılmış, ağır hasarlıların ise yıkımına halen devam edilmektedir. Orta hasarlı yapıların ise güçlendirildikten sonra kullanılmalarına izin verilmektedir.

 Servet Mullaoğlu, yaptığı açıklama da 7269 sayılı, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 13. Maddesinde, hasar görmüş, fakat ıslahı mümkün olan binaların tamiri yapılıncaya kadar içine girilmesine ve oturulmasına izin verilmeyeceği, ancak bu binaların 1 yıl içinde tamir ettirilmediği takdirde hasarlı kabul edilerek yıktırılacağı belirtilmiştir, dedi

Ancak birçok afetzede vatandaşımız sık sık çıkarılan imar aflarından yararlanmış ve bu aflar karşılığında devlete bir bedel ödedikleri halde yapı ruhsatı alamamışlardır. Bu yapılardan orta hasarlı durumda olanlar kamu desteğinden yararlanamadıkları gibi kendileri güçlendirme yapmak istediklerinde de yapının ruhsatsız olduğu gerekçesiyle izin verilmemektedir.

Depremler nedeniyle mağdur olmuş, binaları, evleri, işyerleri, ahırları ve ağılları orta hasarlı durumda olan fakat yapı ruhsatı alamamış vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, afet bölgesi ilan edilmiş deprem bölgelerinde, deprem tarihinden itibaren 5 yıl süreyle yapı ruhsatı ibraz etme şartının aranmaması amacıyla hazırladığımız Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduk. Sunduğumuz teklifte,

Madde 1- 3/5/1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

 “EK MADDE 11- Depremlerden etkilenen ve afet bölgesi olarak ilan edilen illerimizdeki hasarlı bina, ev, işyeri, ahır ve ağıllar için kamuda yapılacak iş ve işlemlerde yapı ruhsatı ibraz etme şartı, deprem tarihinden itibaren 5 yıl süreyle aranmaz” şartınız ek madde ile kanuna eklenmesini istedik.

Bu teklifin bir an önce yasalaşması deprem bölgelerinde orta hasarlı bina ruhsatlarıyla ilgili sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm olacaktır.