KUR'AN ÖĞRETİCİLERİ MAĞDUR EDİLİYOR - Hatay Gazetesi

KUR'AN ÖĞRETİCİLERİ MAĞDUR EDİLİYOR

  • Eklenme Tarihi :05.06.2024 | 14:03
  • Muhabir :Haber Merkezi

KUR'AN ÖĞRETİCİLERİ MAĞDUR EDİLİYOR

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın cevaplaması üzerine bir soru önergesi sundu. Önerge, Fahri (Geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarına ilişkin önemli sorunları gündeme getirdi.

FAHRİ KUR'AN ÖĞRETİCİLERİ DİYANETTE ÇALIŞIYOR, PERSONEL SAYILMIYORLAR

Önergede, Fahri (Geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin hizmetleri karşılığı asgari ücretin altında ücret aldıkları, hasta ve izinli oldukları günlerin ücretlerinden kesildiği, sigorta primlerinin aylık 8-9 gün yattığı ve yıllık izin haklarının da bulunmadığına dikkat çekildi. Fiilen çalışıyor göründükleri için işsizlik maaşından faydalanamayan Fahri (Geçici) Kur'an Kursu Öğreticilerinin, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı müftülüklerde hizmet verdikleri hâlde diyanet personeli olarak  kabul görmediklerinin ifade edildiği soru önergesinde söz konusu personelin özlük hakları yönünden mağduriyetleri gündeme taşındı.

Çalışkan'ın soru önergesinde şu başlıklar öne çıktı:

Fahri (Geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin Ücret ve Hakları: Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan söz konusu öğreticilere asgari ücretin altında ödeme yapıldığı, hastalık ve izin günlerinde ücret kesintisi yapıldığı, sigorta primlerinin eksik yatırıldığı ve yıllık izin haklarından yararlanamadıkları belirtildi. Bu durumun, fiilen çalışan diğer kamu personelinden farklı bir uygulama olduğuna dikkat çekildi.2022 Yılı Atamaları: Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bakanlıklarca yapılan atamalarda sözleşmeli çalışan personelin kadrolara alınmasının aksine Fahri (Geçici) Kuran Kursu Öğreticilerinin kadro dışı bırakılması ve diğer atamaların neden emsal kabul edilmediği soruldu.

Hukuki Dayanak: Çalışkan, söz konusu öğreticilerin düşük maaş, eksik sigorta primi ve diğer özlük haklarına ilişkin eksikliklerin yasal dayanağını sordu.

Kadro Talebi ve Hakların İyileştirilmesi: Kuran'ın öğretiminde önemli görev ve sorumluluklar üstlenmiş olan Fahri (Geçici) Kuran Kursu Öğreticilerine kadro verilmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi talep edildi.

Çalışkan, bu bağlamda şu soruları yöneltti:

 1-      Fahri (Geçici) Kuran Kursu Öğreticileri hangi kanuna tabi olarak görevlendirilmektedir?

 2-      İlgili personelin kamu hizmeti vermelerine rağmen düşük maaş, eksik sigorta primi ve diğer özlük haklarına ilişkin eksikliklerin uygulanmasının yasal dayanağı nedir?

 3-      2022'de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bakanlıklarca yapılan atamalar Fahri (Geçici) Kuran Kursu Öğreticileri için neden emsal kabul edilmeyerek ilgili personel kadro atamalarında kapsam dışı bırakılmıştır?

 4-      Kuran'ın öğretilmesinde önemli görev ve sorumluluklar yüklenmiş olan Fahri (Geçici) Kuran Kursu Öğreticilerine kadro verilmesi, özlük haklarının iyileştirilerek hakkaniyetli bir düzeye getirilmesi hususunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yürütülen bir çalışma var mıdır?