Kamuda tasarruf paketi açıklandı - Hatay Gazetesi

Kamuda tasarruf paketi açıklandı

  • Eklenme Tarihi :13.05.2024 | 15:21
  • Muhabir :Haber Merkezi

Kamuda tasarruf paketi açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni açıkladı. Buna göre; kamuda yeni araç satın alma ve kiralama, yeni hizmet binası alımı ve yapımı 3 yıl durdurulacak, yabancı menşeli araç kullanımı yasaklanacak, istihdam emekli olanlarla sınırlandırılacak, personel servisi hizmeti bitecek, yönetim kurulu ücretlerinde üst sınır olacak, kamuda hediye vermek yasaklanacak, hizmet içi eğitimler kamu binalarında yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 8 başlıkta düzenlenen paketin çerçevesine ilişkin konuşan Cevdet Yılmaz, son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle tasarruf ve verimli kaynak kullanımı konusunda güncellemeye ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, "Birincisi geçen yıl yaşadığımız tarihimizin en büyük deprem afetinin yaralarını süratle sarma ihtiyacımız, ikincisi pandemi sonrası tüm dünyanın gündemi haline gelen enflasyonla ülkemizin kararlı bir şekilde mücadele etme iradesidir. Bugün sunduğumuz paket, tek başına değil, bütüncül bir çerçevede ortaya koyduğumuz, birbirini destekler mahiyette diğer paketlerle birlikte anlam ifade etmektedir. Kamuda tasarruf programımız ile sadece zorunlu olmayan harcamaları azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda kamu tüketim ve yatırım harcamalarında verimliliği esas alıyoruz" diye konuştu.

 

'GENELGE CUMHURBAŞKANI ONAYINA SUNULACAK'

Yılmaz, programın hayata geçirilmesinde idari ve kanuni olmak üzere iki ayaklı çalışmanın yapılacağına işaret ederek, "Kanun gerektirmeyen hususlar konusunda hazırlıkları son aşamaya gelmiş olan genelge taslağı kısa bir süre içinde, bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacaktır. Kanun gerektiren hususlarda ise grubumuz ile yürütülmekte olan hazırlıklar Meclis'imizin takdirine arz edilecektir. Yapılacak idari düzenlemeler, tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak bir anlayış içinde hazırlanmıştır. Genelgemizde tek istisna, konumu gereği TBMM olacaktır. Bu konuda Meclis Başkanımız kendi uhdesinde benzer bir çalışma yürüttüğünü ifade etmişlerdi. Yaptığımız görüşmelerde Meclis'imiz tarafından alınan önlemlerin sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağını da öğrenmiş bulunuyoruz. Kanuni düzenleme gerektiren hususlarda parti farkı gözetmeksizin tüm grupların desteğini beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

'3 YIL BOYUNCA ARAÇ ALIMI VE KİRALAMAYI DURDUYORUZ'

Bakan Mehmet Şimşek, tasarruf paketini açıkladı. Şimşek, kamuda taşıt alanında yeni düzenlemelere gidildiğini belirterek, "Filo Yönetim Sistemi ile kamuda taşıt sayısı ve kullanım standartlarını belirledik. Bu sistem taşıt edinimi, kullanımı ve tasfiye süreçlerini bütüncül bir anlayışla yönetmeyi sağlayacak. Plaka bazlı olarak satış envanterini ve taşıtlarla ilgili harcamaları takip edebileceğiz. Taşıtların yaşı, kilometresi ve yıllık kullanımını izleyeceğiz ve verimli kullanımını sağlayacağız. Kurumlarımız sisteme veri girişine başladı, yani bu sistem şu anda hayata geçmiş durumda. Bu sistemde hedefimiz ilerleyen aşamada taşıtların, ortak bir havuzda toplanarak kurumlar arası kullanıma zemin hazırlanmasıdır. Buna ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile çalışmamız devam ediyor. İkinci olarak ambulans, savunma, güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Mevcut kiralık taşıt sözleşmeleri de izin alınmadan yenilenmeyecek. Kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeli araç kullanımını da sonlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'YENİ BİNA ALIMI VE YAPIMINI 3 YIL SÜREYLE DURDUYORUZ'

Bakan Şimşek, kamu binalarında alınan tedbirlere ilişkin, "Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süreyle durduruyoruz. 2'nci olarak kamu binalarına kişi başı metrekare standardı getirildi. Mevcut binaların da kurumlar arasında etkin kullanımını sağlayacağız. 3'üncü olarak yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz, mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağız. 4'üncü olarak doğal afet ve güvenlikle ilgili olanlar hariç yeni lojman ve sosyal tesis alımını, yapımını ve kiralamasını süresiz olarak kaldırıyoruz" diye konuştu.

Bakan Şimşek, 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlayacaklarını belirterek, "Açıktan atama izinleri kanuna göre belirlenecek. Destek personel sayısını zaman içerisinde belli bir program dahilinde azaltmayı hedefliyoruz. Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz. Son olarak kamu çalışanlarının aldığı yönetim kurulu ücretlerine de sınırlama getiriyoruz. Mevcut mevzuata göre kamuda çalışanlar sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alabiliyor, burada bir değişikliğe gitmiyoruz. Yapılacak düzenlemeyle ise yönetim kurulu ücretlerine üst sınır uygulamasına geçeceğiz. Münferit olarak devletin bazı özel kuruluşlardaki payına binaen alınan ücretlerin, sınırı aşan kısımlarını bütçeye gelir olarak kaydedeceğiz" dedi.

'KAMU KURUMLARININ HEDİYE VERMESİNİ YASAKLIYORUZ'

Şimşek, kamu tesislerinin etkin biçimde kullanılacağını belirterek, "Hizmet içi eğitimler, oteller yerine kamu tesislerinde yapılacak. Kamuda enerji verimliliğini daha da arttıracağız ve önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarından, enerji verimliliği noktasında atacağımız ilave adımlarla tasarrufa gitmeyi ümit ediyoruz. Kamuda haberleşme ve iletişim giderlerinde dijitalleşme yoluyla tasarrufa gidiyoruz. Cari harcamalarla ilgili olarak 2024 yılı temsil ve tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 kesinti yapıyoruz. Devam eden yıllarda bu kesintili ödeneği baz alacağız, dolayısıyla bu süreklilik arz edecek. Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç gezi, kokteyl, yemek ve benzeri faaliyetler düzenlenemeyecek. Kamu kurumlarının ajanda, takvim, plaket türü hediyeler vermesini yasaklıyoruz" diye konuştu.

'TÜM KAMU TEDBİR PAKETİNE UYMAK ZORUNDADIR'

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tasarruf tedbirlerini takip etmek için sistem geliştirildiğinin altını çizen Şimşek, "İstisnasız tüm kamu idarelerimiz ve personelimiz uymak zorundadır. Tedbirlerin uygulanması ve harcamaların mevzuata uygunluğu bakanlığımızca izlenecek, denetlenecek ve Cumhurbaşkanlığına ve ilgili idarelere raporlanacaktır. Burada tabii bir hesap sorma ve yaptırım süreci de var. Tasarruf genelgesi ve mali mevzuata aykırılık tespit edilirse, Cumhurbaşkanlığımız ve ilgili idareler, idari yaptırım ve para cezası uygulayabilecektir. Tabii tekrar altını çizmek istiyorum, kamu maliyesi alanında kamuoyuyla paylaştığımız ilk paketimizdir. Önümüzdeki dönemde, Kamu İhale Reformu, Kitlerde Yönetişim Reformu, Vergide Adalet ve Etkinlik Reformu ve Kayıt Dışılık ile Mücadele gibi birçok alanda çalışmalarımızı tamamlayacağız ve hayatımıza geçireceğiz" ifadelerini kullandı.