HATAY ATATÜRK’ÜN MİLLETİNE SON ARMAĞANI OLDU

  • Eklenme Tarihi :30.06.2022 | 08:11

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay’ın anavatana Katılışının yıldönümünde, TBMM’de MHP Grubu adına gündem dışı bir konuşma yaptı.

HATAY ATATÜRK’ÜN MİLLETİNE SON ARMAĞANI OLDU

Misak-ı Millî sınırları içerisinde yer alan ancak dönemin olağanüstü şartları nedeniyle millî sınırların dışında bırakılan Hatay'ın anavatana katılışı Atatürk'ün izlediği dış politikanın bir zaferi olduğunu belirten Kaşıkçı, “Büyük Önder,Hatay'ın er ya da geç kurtulacağını vadetmiş, bunu Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Adana Tren Garı'nda, Samsun'da bir lise ziyaretinde defaatle dile getirmişti. Hatay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine son sözü ve son armağanı olmuştur.” dedi.

 

EMSALSİZ BİR BARIŞ VE DİPLOMASİ ZAFERİ ÖRNEĞİDİR

Türk yurdunun uzun yıllar hicran ve ıstırap çektikten sonra feraha ve saadete kavuşturulduğunu belirten Kaşık, “Mondros Mütarekesi'nin hemen ardından düşman kuvvetleritarafından işgal edilen Hatay, uzun süre Fransız işgali altında kalmıştır.Hataylılar, Atatürk'ün talimatları doğrultusunda, Tayfur Sökmen başta olmaküzere Millî Mücadele kahramanlarının etrafında kenetlenerek örneği ancakdestanlarda görülebilen bir Millî Mücadele örneği sergilemiş, 1938 yılındakurulan bağımsız Hatay Devleti dönemini yaşadıktan sonra kendi iradesiyletekrar ana vatana dönmüştür. Bu süreç birçok yönlerden incelenmeye değer, emsalsiz bir barış ve diplomasi zaferi örneğidir. Atatürk'ün ismini"Hatay" olarak verdiği büyük Türk milleti ve onun şerefli tarihininayrılık bilmeyen bu kutsal Türk yurdu uzun yıllar hicran ve ıstırapçektikten sonra feraha ve saadete kavuşmuştur.”

BİR KEZ DAHA SELAMLAMAK İSTİYORUM

“29 Haziran 1939'da Hatay Devlet Başkanı Tayfur Sökmen’in hazır bulunduğu oturumda Hatay Millet Meclisinin 38 üyesinin “Türk camiasının ayrılmaz bir parçası olan Hatay'ın ana vatana kavuştuğunun bir kararla tespitini teklif ederiz." metniyle imzaladığı önergenin coşku içinde kabul edilmesi neticesinde kırk asırlık bu Türk yurdu ana vatanla süren ayrılığa son vermiş oldu. Değerli milletvekilleri, bundan tam seksen üç yıl önce Hatay’ın ana vatana katılma kararını alan, birbirine hasret iki parçayı birleştirerek bugün bir arada olmamıza vesile olan Hatay Devlet Başkanı Tayfur Sökmen başta olmak üzere Başbakan Abdurrahman Melek ve Hatay Millet Meclisinin merhum üyelerinin isimlerinin teker teker anarak kendilerinin aziz ruhunu sizlerin ve tarihin huzurunda bir kez daha selamlamak istiyorum.”

HATAY DEVLETİ MECLİS ÜYELERİNİ TEK TEK SAYDI

“Evet, Hatay Meclisinin "Hatay ana vatana katılsın." kararının altında imzası olan Hatay Milletvekillerine bugün,2022 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir selam göndermek istiyorum. Abdülgani Türkmen, Doktor Vedii Bilgin, Samih Azmi, Suphi Bereket, Vedii Münir Karabay, Doktor İbrahim İnal, Hikmet Celal, İzzet Zekeriya, Bekir Sıtkı Kunt,Ali Mısırlı, Nuri Aydın Konuralp, Mehmet Adalı, Mehmet Kamil, Mehmet Sait Tüleyli, Hasan Ali Davud, Süleyman Tuhani, Mehmet Kösediyap, Zeynel Abidin Cilli, Selim Mahmut, Salih Güzel, İsa Kazancıyan, Agop Davidyan, Doktor Basil Huri, Hacı Razzuk, Mustafa Fansa, Seydi Oğuz, Arif Hikmet Süral, BahriBahadırlı, Cevat Abalı, Abdurrahman Mursal, Abdullah Mursal, Haçadur Karabacakyan, Bostan Mercan, Abbas Ülkü, Hamdi Selçuk, Davut Şeyh MehmetReyhani, Ahmet Celal Abdülhamit, Marsel Balit, Mihran Keşişyan ve Kâmil Zireyk;sizleri rahmetle ve şükranla anıyorum; ruhlarınız şad olsun. Sözlerime, 14 Kasım 1938 günü Hatay MeclisindeAtatürk'ün vefatı üzerine yapılan oturumda söz alan Hatay Milletvekili merhum CevatAbalı'nın sözleriyle son vermek istiyorum. Z"Ata'm sen ölmedin, bizimle, Türklükle yaşayacaksın; dünya yüzünde 'insan' denilen fert kalmayıncaya kadar yaşayacak, yaşayacak ve yaşayacaksın." diye konuştu. (Haber Merkezi)