Üroonkoloji Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu

  • Eklenme Tarihi :20.11.2023 | 11:38
  • Muhabir :Haber Merkezi

Üroonkoloji Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu

Türk Üroonkoloji Derneği tarafından düzenlenen ve AstraZeneca Türkiye'nin koşulsuz destekleriyle gerçekleştirilen Üroonkoloji Araştırma Ödülleri'nde Klinik Bilimler alanında Dr. Murat Yavuz Koparal‘ın, Temel Bilimler alanında ise Dr. Hüseyin Salih Semiz'in projeleri ödüle layık görüldü.   Türk Üroonkoloji Derneği tarafından düzenlenen ve AstraZeneca Türkiye'nin koşulsuz destekleriyle gerçekleştirilen Üroonkoloji Araştırma Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Genç araştırmacıların Klinik Bilimler ve Temel Bilimler olmak üzere iki kategoride, son iki yılda tamamlanan projeleri ile katıldıkları yarışmada, dernek tarafından oluşturulan bağımsız komite; özgün değer, bilimsel ve akademik çıktıları temel alarak en iyi iki projeyi belirledi. Klinik Bilimler dalında ödülü “Eğilim skoru kaliper yöntemi içerisinde Mahalanobis mesafe eşleştirmesi kullanılarak transperineal ve transrektal hedefli prostat biyopsilerinin karşılaştırılması: Türk Üroonkoloji Derneği'nin çok merkezli bir çalışması” projesiyle Dr. Murat Yavuz Koparal alırken Dr. Hüseyin Salih Semiz, “Erken evre prostat karsinomunda CD47 (beni yeme sinyali) ekspresyon düzeyleri ve klinikopatolojik özelliklerle ilişkisi” başlıklı projesiyle Temel Bilimler kategorisinde ödülün sahibi oldu. Genç araştırmacılara ödülleri, 16. Üroonkoloji Kongresi'nde takdim edildi. Üroonkoloji Araştırma Ödülleri hakkında açıklamalarda bulunan Türk Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen şunları söyledi: “1999 yılında kurulmuş olan Türk Üroonkoloji Derneği'nin kuruluşundan beri amacı, ulusal, uluslararası ilgili kurum ve derneklerle iletişimi artırarak, çalışmalar tasarlayıp gerçekleştirerek, eğitsel yayınlar hazırlayarak ve bilimsel toplantılar düzenleyerek ürolojik onkoloji alanında geniş kitlelere ışık tutabilecek uluslararası ölçekte çağdaş, saygıdeğer ve önde gelen bir kurum olmaktır. Cumhuriyetin 100. yılında da bu amaç doğrultusunda derneğimiz, üroonkoloji alanında hizmet veren genç hekimlerin bilimsel motivasyonunu artırmak üzere, bağımsız bilimsel komite tarafından en başarılı bulunan biri Klinik Bilimler, biri Temel Bilimler olmak üzere iki projenin sahibine daha sonraki çalışmalarına katkı amacıyla bilimsel eğitim desteği vermeyi amaçlamıştır.” Dernek Yönetim Kurulu üyesi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Güven Aslan ise düşüncelerini şöyle paylaştı: “2005 yılından beri genç araştırmacıların teşvik edilmesini sağlayan, derneğimizin bilimsel kimliğini ön plana çıkaran bu ödüllerin birçok üroonkoloğun kariyerinde önemli bir yeri vardır. Gelenekselleşmiş ve 2021 yılında tekrar hayata geçirilmiş bu program ile genç araştırmacıların yüksek bilimsel değerli çıktılar üretmesini sağlıyoruz. Cumhuriyetin ışığı ve bilimin gücüyle sağlam adımlar atan genç arkadaşlarımızı desteklemenin, onları güçlü yarınlara hazırlamanın gururunu yaşıyoruz.” Üroonkoloji Araştırma Ödülleri'nin verdikleri koşulsuz destek ile gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyleyen AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış da açıklamasında şunları söyledi: “AstraZeneca olarak herkesin kanser tedavilerine eşit bir şekilde erişebilmesi ve kanseri bir ölüm nedeni olmaktan çıkarmak gibi cesur bir hedefimiz var. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için yaşam değiştiren tedaviler keşfetmek, geliştirmek ve sağlığın hizmetine sunmak için bilimden güç alırken yetenekli gençlerin eğitimine yatırım yapmanın da onkoloji araştırmalarının ilerlemesi için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu ödüllere verdiğimiz koşulsuz destek de onkoloji alanında değerli yeteneklerin yetiştirilmesine olan bağlılığımızın da teyidi niteliğinde. Tüm katılımcılara ve kazananlara üroonkoloji araştırmalarını daha da ileriye taşıma konusunda gösterdikleri çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. Bu tarz ödülleri destekleyerek üroonkoloji alanında yeni nesil liderlere ilham vermeye ve onları desteklemeye devam edeceğiz.”