TEK SAĞLIK YAKLAŞIMI YENİDEN TANIMLANDI

  • Eklenme Tarihi :04.11.2022 | 10:52

Hatay Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Berkan Özkaya, 3 Kasım Dünya Tek Sağlık Gününedeniyle yazılı basın açıklaması gerçekleştirdi.

TEK SAĞLIK YAKLAŞIMI YENİDEN TANIMLANDI

Gerçekleştirdiği yazılı açıklamasında şu ifadelere yer veren Hatay Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Berkan Özkaya, “Dünya iki binli yıllardan itibaren adeta salgınlar çağına girmiştir. Çevremize baktığımızda gördüğümüz ve yakınarak eleştirdiğimiz birçok konu aslında bu dönemi hazırlayan nedenlerdir. Nüfus artışı, şehirleşme, ekosistemin, habitatların tahribatı, yaban hayatına yanlış müdahaleler, yaban hayvanı ticareti, biyoterörizm, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği, gıda kıtlığı, yanlış beslenme alışkanlıkları, temiz su kaynaklarının giderek azalması ve kuraklık, çevrenin geri dönüşümsüz atıklarla kirletilmesi, küresel ulaşımın kolaylaşması, antimikrobiyel maddelere olan direncin artması bunların başlıcalarıdır. Anılan sıkıntılar, dünyamızı klinik belirtiler veren bir hastaya çevirmiştir.” dedi.

Dünyada yaşanan çeşitli sağlık sorunlarını aza indirmek için ‘Tek Sağlık’ konseptinin ortaya çıktığını belirten Hatay Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Berkan Özkaya, “Günümüzde halk sağlığını ve insanlığın geleceğini tehdit eden başlıca unsurlar; zoonotik hastalıklar, gıda güvenliği, antimikrobiyal direnç, biyoçeşitlilik ve küresel ısınmadır. Sağlığa ve insanlığın geleceğine yönelik bu karmaşık tehditleri önlemeye, bunlara karşı hazırlıklı olmaya ve mücadele etmeye yönelik çözümler için dünyada “Tek Sağlık” konsepti ortaya çıkmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE, yeni adıyla WOAH), ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından bir araya getirilen danışma paneli olan Tek Sağlık Üst Düzey Uzman Paneli (OHHLE) yakın zamanda Tek Sağlık yaklaşımını yeniden tanımlamıştır.” dedi.

YASA ÇIKARILMALI

İnsan ve Hayvan hastalıklarını klinik müdahalelerle hastanede kontrol altına alma döneminin bittiğini belirten Hatay Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Berkan Özkaya, “Bakteriyel, viral ve paraziterzoonozlar veteriner hekimler tarafından hayvanlarda önlediği taktirdeinsanlarda görülmesi söz konusu olamaz hasta artık dünyamızdır. Gerek insan ve gerekse hayvan hastalıklarını hastanede klinik müdahalelerle kontrol altına alma dönemi bitmiştir. Halk sağlığı ve koruyucu hekimlik ön plana çıkmıştır. Hastalıkların kontrolü artık sahada olmalıdır ve hazırlayıcı nedenler ortadan kaldırılmalıdır. Halk sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıkların kontrolünde, antimikrobiyal direnç ile mücadelede ve gıda güvenliğinin sağlanmasında Tek Sağlık yaklaşımının operasyonelleştirilmesi için ülkemizde bir an önce Tek Sağlık Yasası çıkarılmalı ve bu yasaya bağlı olarak uygun bir yapılanma oluşturulmalıdır. Bu doğrultuda; Beşeri hekimler, veteriner hekimler ve ilgili tüm meslek gruplarını bünyesinde barındıran ve COVID-19 benzeri salgın zoonotik hastalıkların kontrolü ve eradikasyonu olmak üzere, halk sağlığı ve hayvan sağlığı konusunda çalışmalar yapacak ve stratejiler oluşturacak, doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı Hastalık Kontrol ve İzleme Merkezi (HAKİM) kurulmalıdır.” dedi.

GENEL MÜDÜRLÜKLER KURULMALIDIR

Bakanlıklar nezdinde genel müdürlük ve daire başkanlıklarının kurulması gerektiğini belirten Hatay Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Berkan Özkaya, “Bu yapının temel işlevleri; Sürveyans, epidemik istihbarat, yanıt, bilimsel tavsiye, mikrobiyoloji, hazırlık, halk sağlığı eğitimi, uluslararası ilişkiler, sağlık iletişimi ve bilimsel yayınların sürveyansı, aşı tedariğinin geliştirilmesi gibi geniş bir faaliyetler yelpazesini kapsamalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı’nda Veteriner Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve Belediyeler bünyesinde de büyük illerde Veteriner İşleri Daire Başkanlığı, küçük illerde ve ilçelerde Veteriner İşleri Müdürlükleri Kurulmalıdır. 3 Kasım Dünya Tek Sağlık Günü’nün insanlığın sağlığına ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyor, Tek Sağlık konseptinin temel meslek grubu konumunda olan veteriner hekim tüm meslektaşlarımızın bu gününü kutluyorum.” dedi.