BRONŞ GENİŞLEMESİ

  • Eklenme Tarihi :12.03.2024 | 14:17
  • Muhabir :Haber Merkezi

BRONŞ GENİŞLEMESİ

Bronşektazi (bronş genişlemesi), bronşların doğuştan ya da sonradan 'geri dönüşsüz' biçimde genişlemesidir. Bronş genişlemesine, çeşitli biçimlerde ve bronş ağacında değişken yaygınlıkta rastlanabilir.Doğumsal olduğu kadar, bronşlara yerleşen enfeksiyon etkenlerinden de kaynaklanabilen geri dönüşümsüz bir bozukluktur. İltihaplanma ilerlediğinde ilk kez iltihaba bağlı yüksek ateş, halsizlik, üşüme gibi belirtilerle enfeksiyon fark edilebilir.

 

BRONŞEKTAZİ SEBEPLERİ NELERDİR?

Genellikle bronş hasarı çocukluk çağında geçirilen enfeksiyonlara (kızamık ve boğmaca gibi) bağlı olarak ortaya çıkar. 

Geçirilmiş tüberküloz (verem) 

Bağışıklık sistemindeki bozukluklar (hipogammagolobulinemi) 

Doğumsal bronş bozuklukları (Kartegenar sendromu gibi) 

Kistik fibrozis 

Nefes borusuna kaçan yabancı cisimler (fındık, fıstık, silgi ucu, toplu iğne ve benzeri) 

Bazı nadir iyi huylu bronş tümörleri (karsinoid tümörler gibi) de bronşektaziye sebep olabilir. Bir çok hastada ise belirgin bir sebep bulunamaz.

BRONŞEKTAZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Öksürük

Bol miktarda balgam çıkarma

Sık solunum yolu enfeksiyonları

Halsizlik

Zayıflama

Nefes darlığı

Ağız kokusu

Çocuklarda gelişme geriliği olarak kendini gösterir.

BRONŞEKTAZİ NEFES BORUSU İÇERİSİNDE NELER OLUYOR?

Bronşektazide tüm nefes yolları içerisinde yoğun balgam birikimi görülmektedir.

BRONŞEKTAZİ TANISI

Rutin laboratuvar testleri tanıda çok az yardımcıdır. Ağır, yaygın hastalığı olanlarda kanda lokositoz, anemi olabilir. Klinik özellikler ve hikaye düşündürüyorsa, altta yatan hastalığa yönelik testler yapılır.

Ter testi, immunglobulinlerin istenmesi gibi. ‘‘Bronkografi’’ tanıda altın standarttır.   Ancak günümüzde bronkografi kadar detaylı görümtü sağlayan ve noninvaziv olan yüksek rezolusyonlu kompütörize tomografi bronkografinin yerini almıştır.

BRONŞEKTAZİNİN KESİN TANISI VARMIDIR?

Bronşektazinin kesin tedavisi, hastalıklı kısmın cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Bu girişim, bronşektazinin akciğerlerin sadece belli bir bölümünde bulunduğu ve kalacak akciğer dokusunun sağlam olması durumunda yapılabilir. 

Bunun için de cerrahi girişim düşünülen her hastanın mutlaka bronkografi ile değerlendirilmesi gerekir. Bronşektazi yaygın ise cerrahi tedavi söz konusu değildir.