• Resmi İlanlar
  • Eklenme Tarihi :20.11.2023

ŞÜKRÜ KANATLI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

ŞÜKRÜ KANATLI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Numarası : 20231031-IHB-095416

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Şükrükanatlı Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Şükrükanatlı Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Onaylayan Müdür

DURMUŞ ALİ DARICI

 

İlan No : ILN01933613