SULARIMIZ AZALIYOR - Hatay Gazetesi

SULARIMIZ AZALIYOR

  • Eklenme Tarihi :22.03.2024 | 14:14
  • Muhabir :Haber Merkezi

SULARIMIZ AZALIYOR

Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Nilgün Karasu, temiz suya koşulsuz ve bedelsiz erişimin temel bir insanlık hakkı olduğunu belirterek, Türkiye’nin su fakiri ülkeler arasına girme olasılığının arttığını sularımızın azaldığını bildirdi.

Karasu Dünya Su günü dolayısı ile yaptığı yazılı açıklamasında, “2024 Dünya Su Günü Teması “Barış için sudan faydalanmak” temasıyla başlıyor ve bu, suyun küresel barış, istikrar ve refah üzerindeki kritik rolüne dikkat çekiyor. Tema, suyun kıtlığı, kirliliği ve eşit olmayan erişimi gibi sorunların toplumlar ve ülkeler arasındaki gerilimleri artırabileceğini vurguluyor.Her yıl 22 Mart`ta kutlanan Dünya Su Günü,  1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından dünyada giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanması amacıyla ilan edilmiştir.” dedi.

İHTİYAÇLARIN BAŞINDA SU GELİYOR

Deprem bölgesinde ihtiyaçların an başında yine sulun geldiğini belirten Karasu, “Bugün Dünya Su Günü ve tüm ülkeyi etkileyen 6 Şubat depremi ve artçı depremlerden sonra deprem bölgesinin ihtiyaçlarının başında hala temiz su gelmektedir. 11 ili etkileyen depremin 13. ayında şebeke suyu verilmiş olsa da uzmanlar şebeke suyunun kullanıma uygun değerlerini taşımadığını belirtiyor. Bunun yanında yeraltı sularının da, altyapının depremde zarar görmüş olması ve enkaz dökme işlemleri nedeniyle kirlilik hala devam etmektedir. Halbuki temiz suya koşulsuz ve bedelsiz erişim temel bir insan hakkıdır!!”

ÜLKEMİZ SU FAKİRİ KATEGORİSİNE GİRME OLASILIĞI GÖSTERİYOR

Kişi başına düşen su miktarı, günümüzde 1.300 m³ e düşmüştür. Dünyadaki yararlanılabilir tatlı su miktarı artmadığı halde, dünya nüfusu hızla artmakta, kişi başına su tüketimi ise nüfus artışının da üstünde bir hızla seyretmektedir. Ülkemiz suya ulaşma konusunda şanslı ülkelerden sayılmakla birlikte, kuraklığın baş gösterdiği ve ekonomik olarak su sıkıntısının çekileceği ülkeler arasında gösterilmektedir. Resmi tahminler bile, 2030 yılında ülkemizin "su fakiri" kategorisine girme olasılığını göstermektedir.”

Her yıl daha da zorlaştığının farkındayız

“Tüm temel sorunlarda olduğu gibi merkezi yönetimin, yerel yönetimlerin ve halkın işbirliği içinde çalışması suyun israf edilmemesi ve verimli kullanımın sağlanması şarttır. Ancak bunun öncesinde doğru su politikası hayata geçirilmeli, geleceği öngörerek pratiğe geçecek kuraklık eylem planı oluşturulmalıdır.

Sularımız azalıyor. Bir yandan küresel iklim değişikliği sonucu kuraklık artışları ve yağış düzensizlikleri, diğer yandan suların yanlış kullanımı, sularımızın hızla azalmasına neden olmaktadır. Hepimiz, sağlıklı suya erişimin her yıl daha da zorlaştığının farkındayız. 

Suyun metalaştırılmasının bir insanlık suçu olduğunu, sağlıklı ve temiz suya erişimin ekonomik kaygılardan bağımsız bir hak olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.” dedi.