SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN EYLEMİ SÜRÜYOR!

  • Eklenme Tarihi :17.06.2022 | 11:05

Sağlık meslek örgütleri, özlük haklarına ilişkin kanun teklifini protesto için İskenderun Devlet Hastanesi Yeni Binada eylem yaptı.

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN EYLEMİ SÜRÜYOR!

Sağlık emekçileri, bugün Meclis'te görüşülen özlük haklarına ilişkin kanun teklifinde hakları iyileştirilmediği takdirde eylemlerinin devam edeceğini açıkladı.

Tüm Türkiye’de 100 bin hekim ve sağlık çalışanı, TBMM’de görüşülecek özlük haklarına ilişkin kanun teklifini protesto için iş bıraktı. İskenderun Devlet Hastanesi Yeni Bina Poliklinikler önünde yapılan basın açıklamasına; Hatay Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Hekim Birliği Sendikası, Hekimsen, Hatay Diş Hekimleri Odası destek verdi.

TEK GÜNLÜK GREV YAPTILAR

 ‘Sağlıkta Performans Ölüm Demektir!’, ‘Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!’, ‘Emek Bizim Söz Bizim!’, ‘Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Hiçbir yere Gitmiyoruz!’ gibi sloganların atıldığı eylemde ilk olarak söz alan Dr. İbrahim Çolhan, sekiz aydır hakları için eylemler düzenlediklerini, sonuç alıncaya kadar da bırakmayacaklarını kaydetti ve ‘10 Bin Hekim’ sloganıyla tek günlük grevde olduklarını duyurdu.

EYLEMLERİMİZ DUYULSUN

Aylardır yaptıkları eylemlerle seslerinin duyulmasını istediklerini ama son çıkan yasalara bakıldığında seslerinin duyulmadığını ifade eden Hatay Tabip Odası Temsilcisi Dr. Göksel Bayar; “Biz, ‘Başka Kâmil Furtun’lar Ersin Arslan’lar olmasın, yaşatmak için yaşamak istiyoruz’ diyen hekimleriz. Biz, gecesi gündüzü olmayan bir meslek grubuyuz. Biz, hastalandıran bu sağlık sistemine göz yummayan, toplum sağlıksızken nefes alamayanlarız. Biz, bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlarız. Biz, aylardır oyalama taktikleri ile yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilen hekimleriz. Biz disiplin soruşturmaları, aile hekimliği ceza yönetmeliğiyle, mobbing ile baskı altına alınmaya çalışılanlarız. Tüm bu olumsuzluklara rağmen; biz hekimler olarak ‘Giderlerse gitsinler’e boyun eğmeyi reddedenler; hekimliğin beyazını karanlığa ışık yapanlar ‘Artık yeter!’ diyoruz” şeklinde konuştu.

GREV EYLEMİMİZ BİR İTİRAZDIR

Daha sonra söz alan Hekimsen Temsilcisi Dr. Hatice Cansız da; “Uzun mesailerde, yorucu nöbetlerde, kışkırttığınız sağlık taleplerine yanıt vermeye çalışan emeğin sahibi olarak biz hekimler, yoksulluk sınırı altı ödemelere, bizleri ölümüne çalıştıranlara, sağlıkta şiddeti üretenlere karşı ‘Sözümüz var!’  diyoruz. Yeni yasa tasarısıyla yeniden farkına vardığınız gibi Meclis’te, ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür. Aylar süren oyalamanın ardından, gasp yasa tasarısıyla hekimlerin emeğiyle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin yaptığınız biz hekimlere performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin biz hekimlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlik olduk. Bugünkü G(ö)REV eylemimiz bir itirazdır!” diye konuştu. (Haber Merkezi)