MİMARLAR ODASI’NDAN İMAR PLAN RAPORLARINA İTİRAZ! - Hatay Gazetesi

MİMARLAR ODASI’NDAN İMAR PLAN RAPORLARINA İTİRAZ!

  • Eklenme Tarihi :27.06.2024 | 01:22
  • Muhabir :YASER ÇAPAROĞLU

1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Revizyonu ve Plan Açıklama Raporlarına Mimarlar Odası Hatay Şubesi tarafından hazırlanan 22 sayfalık gerekçe ile itiraz edildi.

MİMARLAR ODASI’NDAN İMAR PLAN RAPORLARINA İTİRAZ!

6 Şubat 2023 tarihinde Hatay’da meydana gelen deprem sonrasında Antakya’nın yeniden ayağa kaldırılması ve yaşam koşullarının eskisi gibi sağlanabilmesi açısından 11 Haziran 2024 tarihinde ilan edilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Revizyonu ve Plan Açıklama Raporlarına Mimarlar Odası Hatay Şubesi tarafından hazırlanan 22 sayfalık gerekçe ile itiraz edildi.

Antakya’nın yeniden ayağa kaldırılması ve yeniden yaşam koşullarına erişebilmesi adına çalışmalarını sürdüren Mimarlar Odası Hatay Şubesi, hazırladığı 22 sayfalık gerekçe ile askıya çıkarılan 1/ 5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonuna itiraz etti.

DEPREMZEDELER DÖNÜŞ KOŞULLARININ OLUŞMASINI BEKLEMEKTEDİR!

Yapılan gerekçeli itirazın ardından açıklamalarda bulunan TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özçelik, “Antakya Kent Merkezi Şubat 2023 depremlerinden sonra tamamen boşalmış, bu alanda yaşayanların bir kısmı konteyner kentlere bir kısmı da şehir dışına çıkmış, geçici barınma alanlarında yaşamlarını sürdürmekte ve dönüş koşullarının oluşmasını beklemektedir. Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı birçok olumlu plan kararları önermekle beraber kentin kullanım alanlarında büyük ölçüde işlev değişiklikleri getirmektedir. Bir an önce yaşam alanlarına dönmek isteyen kentlilerin bu işlev değişiklikleri sebebiyle ne yapacağı, nerede yaşayacağı, ne zamana kadar geçici barınma alanlarında kalmaya devam edeceği planın uygulanma stratejisi ve yol haritası olmadığı için belirsizdir.” dedi.

PLANLAMA SÜRECİNİN OLUŞTURULMASI GEREKİR!

Halkın erişimine açık bir planlama ofisi koordinasyonunda planlama sürecinin oluşturulması gerekliliğini ifade eden TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özçelik, “Yukarıda açıklanan nedenlerle 11.06.2024 tarihinde ilan edilen Hatay İli Antakya İlçesi Tarihi Kent Merkezine ilişkin yaklaşık 307 hektar alan için hazırlanan 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu ve Plan Açıklama Raporlarına itiraz ediyoruz. Talebimiz; herkesin erişimine açık, süreci koordine edecek bir Planlama Ofisi koordinasyonunda yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin aktif katılımıyla yürütülecek kapsayıcı, katılımcı ve şeffaf olabilmesi için oluşturulacak halk meclisi ve kent konseyinin karar vericiler olacağı yeni bir planlama sürecinin oluşturulmasıdır. Planların iptal edilerek yukarıda ifade ettiğimiz talebimizin değerlendirilmesi için gereğinin yapılmasını arz ve talep ederiz.” dedi.