Kılınç: Hak Savunuculuğu Cezalandırılamaz

  • Eklenme Tarihi :06.05.2022 | 10:32

Geçtiğimiz günlerde görülen Gezi Parkı Davasının karar duruşmasında adaletin yara aldığını savunan İnsan Hakları Derneği İskenderun Şubesi Eşbaşkanı Ayten Kılınç, davada çıkan kararın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kılınç: Hak Savunuculuğu Cezalandırılamaz

Kararın hukuka ve vicdana aykırı olduğunu ifade eden Kılınç; “İstinaf mahkemesi tarafından beraat kararının bozulmasının ardından 2021 yılında tekrar görülmeye başlayan Gezi Parkı davasının görülen karar duruşmasında, bu ülkede adalet bizzat yargıçlar eliyle bir kez daha derin yara almıştır” dedi.

Bu kabul edilemez kararla sadece yaşadıkları ülke için değil tüm yeryüzü için adalet talep eden insan hakları savunucularına yargı eliyle zulmedildiğini ifade eden Ayten Kılınç “Karar tümüyle akla, vicdana ve hukuka aykırıdır. Çünkü adeta bir komediye dönüşen yargılama sürecinin hiçbir aşamasında hak savunucuları hakkında cezalandırılmalarını gerektirecek, her türlü kuşkudan uzak, somut, kesin ve inandırıcı hiçbir delil ortaya konulamamıştır. Var olan tek delil ise Yargıtay içtihatlarına göre yasak kabul edilen kanuna aykırı dinleme kayıtlarıdır. Nitekim, mahkemenin karşı oy kullanan üyesi de “dosyada yer alan söz konusu dinleme kayıtlarının yasak delil mahiyetinde olduğunu, dolayısıyla da hükme esas alınamayacağını” karşı oy yazısında açıkça ifade etmiştir. Kaldı ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de Osman Kavala’nın Gezi olayları sırasında güç ya da şiddet kullandığına, şiddet içerikli fiilleri teşvik ettiğine ya da bu fiillere izin verdiği veya bu türden suç oluşturan hareketlere destek sağladığına ilişkin herhangi bir delil bulunmadığını ısrarla dile getirmektedir. Daha da ötesi AİHM, Osman Kavala hakkında suç olarak iddia edilen konuların tümüyle temel hak ve özgürlüklerin kullanımına ilişkin olduğunu belirterek Türkiye aleyhine ihlal kararı vermiştir. Ayrıca AİHM, Kavala’nın tutukluluğunun bir tedbir olmaktan öte, ulusal ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde ve tamamen siyasi amaçlarla sürdürüldüğünü vurgulamaktadır” diye konuştu. (Haber Merkezi)